O škole

Základní škola, Staré Město okres Uherské Hradiště, je největší základní školou na Uherskohradišťsku.

Školu navštěvuje více než 780 žáků, z toho 265 žáků dojíždí z okolních obcí. V 6. – 9. ročníku mají žáci možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.

Více informací o škole
studenti

750+

Žáků

studenti

50+

Učitelů

studenti

3

Budovy

Aktuality

V pondělí 10. června 2024 proběhly prezentace žáků 9. tříd v rámci oborových dnů. Prezentace byly připraveny především pro naše zahraniční partnery z Německa. Žáci touto formou seznámili německé kamarády s naší školou - jejími aktivitami, účastí v olympiád…

Páteční den byl pro žáky 4. ročníku zcela jiný. V rámci projektového dne přichystali pro spolužáky a učitele výstavu gotických staveb. Práce na projektu byla rozdělena do několika týmů. Ukázalo se, jak efektivní může být týmová práce a jak hluboké znalosti a…

První rok mezinárodních projektů utekl jako voda a naši žáci ze 6. ročníků pracovali na posledním projektu s názvem „Moje léto“, ve kterých přejí svým zahraničním kamarádům krásné prázdniny. Nezapomněli také zmínit své plány na léto.…

V pondělí 3. 6. byla 1. C na výletě na Salaši. V úterý 4. 6. čekal prvňáčky slavnostní den v knihovně. Setkali se zde s panem králem Knihoslavem a jeho chotí královnou Knihoslavou. Úkolem všech žáků bylo přečíst úryvek z knihy. Všichni zdárně úkol zvládli. Odměnou…

news
Aktuality10.06.2024

1. B a 1. D v Miloticích

Žáci 1. B a 1. D  se v květnu zúčastnili školního výletu v Miloticích. Počasí nám přálo, tak jsme se vydali na cestu. Žáci navštívili zámek Milotice, kde oblečeni do dobových kostýmů a za poutavého vyprávění průvodkyně „paní hraběnky“ proží…

V pondělí 20. 5. se vydali na týdenní školu v přírodě i žáci 3. A a 3. B. Cesta nás čekala do malé vesničky Hostětín, ležící v Bílých Karpatech, známé ekologickým centrem Veronica. Celý týden se nesl v ekologickém duchu. Naučili jsme se, jak šetřit vodou, jak…

Zobrazit další aktuality

Partneři