O škole

Základní škola, Staré Město okres Uherské Hradiště, je největší základní školou na Uherskohradišťsku.

Školu navštěvuje více než 780 žáků, z toho 265 žáků dojíždí z okolních obcí. V 6. – 9. ročníku mají žáci možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.

Více informací o škole
studenti

750+

Žáků

studenti

50+

Učitelů

studenti

3

Budovy

Aktuality

V pátek 28. 6. 2024 bylo žákům rozdáno vysvědčení. V prvních třídách se předávání zúčastnil s panem ředitelem i pan starosta Martin Zábranský, který pogratuloval dětem k prvnímu vysvědčení a popřál jim hezké prázdniny. Některým žákům předal vysvědčen…

Ve čtvrtek 27. 6. 2024 se uskutečnilo slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. V 15:00 hodin se sešly třídy 9. A a 9. B. Se svými žáky se loučila paní učitelka Mgr. Renata Vaňková a Mgr. Renata Bednaříková. V 17:00 hodin je vystřídaly třídy 9. C a 9. D s třídními učitelkami Mgr.…

Žáci II. stupně se opět zapojili do pomoci opuštěným pejskům. I přesto, že sbírka pro psí útulek netrvala ani měsíc, žáci nashromáždili spoustu krásných a potřebných dárků. Některé děti společně s učiteli přispěli i finančně, a tak jsme mohli majitelce útulku předat částku 1000 Kč. …

26. 6. se uskutečnilo školní kolo soutěže „O největšího šplhouna“, které se skládalo z těchto disciplín. Šplh na tyči na čas, přeskoky přes švihadlo za  1 minutu, výdrž v přítahu na čas a leh sed za 1 minutu. Počítalo se, měřilo se a zástupci všech ročníků 1. stupně si…

V úterý ráno 25. června 2024 jsme nasedli v 7:00 hodin do autobusu směr Znojmo. Celkem 40 šikovných kluků a holek z naší školy bylo vybráno za své studijní či sportovní úspěchy, umístění v různých soutěžích a olympiádách z jednotlivých předmětů, za čtyřletou…

Ve čtvrtek 27. června 2024 se všichni žáci 8. ročníku zúčastnili akce, při které se měli dozvědět celou řadu zajímavých a důležitých informací. V rámci dopoledního programu si třídy se svými třídními učitelkami prošly celkem pět stanovišť - PRVNÍ POMOC - MĚSTSKÁ…

Zobrazit další aktuality

Partneři