Projekt Společně IV. z Operačního programu Jan Ámos Komenský

Realizujeme projekt Společně IV.  z programu OP JAK od 1.1.2023 do 31.12.2024.

Registrační číslo projektu:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0002908
Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ
Výše finanční podpory:   6 812 731,00 Kč
Výše finanční podpory EU:  5 227 731,48 Kč
Výše národní finanční podpory: 1 584 976,52 Kč

Z projektu je hrazena personální pozice speciálního pedagoga na škole ve výši 1,8 úvazku na  sledované období. Je podporována výuka žáků ohrožených školním neúspěchem formou šablony Inovativní vzdělávání, pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání a vzájemné spolupráce. Většina šablon probíhá ve všech oddělení naší školy ZŠ, ŠD a ŠK.

Na naší škole probíhá doučování žáků z Národního plánu obnovy

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

  • V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového  studia.
  • V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).
  • V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.