Pokyny pro strávníky na školní rok 2022/23

Strávníci ZŠ

Ve školních jídelnách naší základní školy je možné objednávání obědů přes internet nebo s pomocí objednávkových terminálů umístěných v jednotlivých  budovách škol. Začátek podání nových přihlášek strávníků pro školní rok 2023/24 bude probíhat od pondělí 28. 8. 2023  každý den v týdnu v kanceláři vedoucí školní jídelny. Stávající strávníci budou automaticky přihlášeni od 5. 9. 2023. Zájemci o stravu 4. 9. 2023 se musí přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Instrukce

Všichni nový strávníci se osobně přihlásí v kanceláři školní jídelny (prostřednictvím svého zákonného zástupce), obdrží přihlášku ke stravování a podepíšou souhlas s GDPR . Obdrží své přihlašovací jméno (např. novak.jiri) a heslo, kterým se přihlašují do internetové jídelny, vstup je na www.strava.cz. Číslo zařízení  I. školní  jídelny je 6023. Po zadání jména a hesla (variabilní symbol strávníka) se můžete v této aplikaci pohybovat – měnit druh jídla, zkontrolovat, jaké jídlo máte objednané, jídla odhlašovat. Nezapomeňte však veškeré objednávky odeslat (v levém horním rohu), jinak se změny neprovedou. Pokud byste zapomněli své heslo, kontaktujte vedoucí školní jídelny příslušného stupně: I. stupeň – p. Chvílová (702278874, jidelna1@zsstmesto.cz)

V případě zapomenutí čipu k výdeji stravy bude strávníkovi oběd vydán pouze jedenkrát, opakované absence čipu při výdeji stravy nebudou tolerovány!

  • Životnost čipů je po celou školní docházku.
  • Obědy jsou vydávány v I. školní jídelně v po,út v době od 11.30 – 13.00 hodin, ve středu, čtvrtek a pátek v době od 11.30 do 14.00 hodin. Ve II. školní jídelně od 11.15 hodin do 14.00 hodin.
  • Přihlášení a odhlášení obědů u vedoucí ŠJ se provádí  nejpozději den předem telefonicky nebo e-mailem. Nepředvídatelné případy (nemoc aj.) do 7.30 hodin téhož dne.
  • Rodič musí žáka, který je z jakéhokoliv důvodu nepřítomen ve škole(nemoc, dovolená atd.), neprodleně odhlásit ze stravy i ve školní jídelně.
  • Pokud žák z nějakého důvodu chybí ve škole a nebude odhlášen z obědu, pak zákonní zástupci zaplatí plnou cenu oběda, což činí 66,-Kč (7–10 let), 68,-Kč (11–14 let), 70,-Kč (15 a více let). Výjimkou je první den nepřítomnosti, kdy si může jídlo vyzvednout mimo výdej obědů v I. ŠJ ulice Za Školou a II.ŠJ zadním vchodem u tělocvičny ( v 11.00, 12.00 a 13.00 hodin). Náhradní stravenky budou vydávány na II.ŠJ jen v době hlavní přestávky 9.35 – 9.50 hodin nebo po 5. vyučovací hodině 12.35-12.45 hodin v kanceláři vedoucí jídelny.
  • Stravné je hrazeno inkasem nebo trvalým příkazem vždy po ukončení měsíce. Může být hrazeno i hotově a to předem u ved. školní jídelny. Současně budou hrazeny i režie neodhlášených obědů.
  • Pokud strávník platící hotově nebo inkasem neuhradí stravné v daném termínu, bude mu strava zablokována. Příklad: stravné na září – úhrada nejpozději do konce září. Neprovedené platby inkasem budou hrazeny ihned, nejpozději do konce aktuálního měsíce. Příklad: stravné za září – úhrada nejpozději do konce října.
  • Obědy pro děti z dotace („obědy zdarma“) musí být uhrazeny na měsíc září v hotovosti u ved. školní jídelny na I. i II.stupni ZŠ. Žádost na obědy z dotace bude vyřízena v průběhu měsíce října.

 

Strávníci MŠ

Dítě v MŠ má nárok odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu a stravuje se vždy, je-li při jeho pobytu podáván oběd nebo doplňková strava.

  • Přihlášení a odhlášení stravy se provádí nejpozději do 8.00 hodin v mateřské škole.
  • Stravné je hrazeno trvalým příkazem nebo inkasem vždy po ukončení měsíce. Může být hrazeno i hotově a to předem. Opakované neuhrazení platby za stravné je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky do MŠ.

Cena stravného

děti do 6 let

děti 7 – 10 let

přesnídávka

11 Kč

11 Kč

oběd

25 Kč

29 Kč

svačina

11 Kč

11 Kč

 

 

 

 

 

děti  7 – 10 let

29 Kč

 

děti 11 – 14 let

31 Kč

 

zaměstnanci a děti nad 14 let

33 Kč

 Kontakty

jídelna 1. stupeň: +420702278874, jidelna1@zsstmesto.cz
 

Tento pokyn je součástí školního řádu pro žáky, učitele a správní zaměstnance, je účinný od 1.9.2023.

Mgr. Jan Zábranský
ředitel školy

Ve Starém Městě 1.9.2023