Poslední zářijovou středu vyrazili žáci 4.tříd na vlastivědnou exkurzi do Moravského krasu. Plni očekávání jsme po 8 hodině ranní nasedli do autobusu, který nás za necelé dvě hodiny dovezl na parkoviště nedaleko propasti Macocha. Po svačině jsme nahlédli do propasti Macocha, nejdříve z …

V předposledním týdnu v září navštívily třídy 4. ročníku dopravní hřiště v Uherském Hradišti. V první části si děti s panem školitelem zopakovaly pravidla silničního provozu při jízdě na kole. Poté si již prakticky vyzkoušely jízdu na dopravním hři…

news
Aktuality25.09.2023

Podzimní Salaš

Malí turisté se vydali na svůj první letošní výšlap na Salaš. Autobusem jsme vyrazili do Starých Hutí a pěšky jsme se vydali směrem přes Vlčák až k nově zrekonstruované Salašské hájence. Počasí nám tentokrát moc nepřálo, neboť pršelo po celou dobu…

news
Aktuality18.09.2023

Sportovní den 2. tříd

Ve středu 13. 9. 2023 si žáci 2. ročníku poměřili své síly. SVČ Klubko pro ně připravilo Klubkiádu. V šesti disciplínách vyzkoušeli rychlost, sportovní zdatnost i soustředěnost.  Absolvovali tyto disciplíny: sprint, dlouhý běh, hod na cíl, střelba na cíl, hod raketou do dálky a skok do p…

Od 11. 9. začalo pravidelné plavání tříd 2. A, B, C. Jezdí do Aquaparku v Uherském Hradišti. Momentálně jsou bazény v zóně 1 vypuštěné, a proto žáci trénují v zábavní zóně. Pod vedením instruktorů plavání se seznamují s vodou. 

První týden u prvňáčků se nesl ve znamení pohádek a her. Protože žádné začátky nejsou jednoduché a žáčci přicházeli do školy s velkým očekáváním, snažili jsme se jim začátky ve škole co nejvíce zpříjemnit a zaujmout je. Každý den je čekala nov…

news
Aktuality12.09.2023

KLUBKIÁDA 1. TŘÍD

Za krásného dopoledne 12. září se na hřišti za naší školou rozhořel olympijský oheň v podobě barevných balonků. Žáci 1. ročníku soutěžili v netradičních disciplínách, které si pro ně připravilo SVČ Klubko. Před soutěží se děti zahřály tancem.  Každý …

news
Aktuality08.09.2023

My jsme námořníci....

Žáci 2. A, B, C vpluli do tohoto nového školního roku. Celý  rok budou jako námořníci, které čeká poznávání českého jazyka, matematiky, prvouky, angličtiny... Na konci jejich celoročního snažení obdrží i odměnu, ale nebudeme přebíhat! Vzhůru na palubu a hodně zdaru!

V pondělí 4. 9. 2023 proběhlo na naší škole slavnostní zahájení školního roku 2023/24. Žáky první den školního roku pozdravila řada hostů, jako pan starosta Starého Města Martin Zábranský, pan místostarosta Kamil Psotka, pan senátor Josef Bazala, pan starosta Kostelan nad…

Téměř 99 dětí se přihlásilo na tradiční volejbalové soustředění tréninkových skupin při školním klubu Základní školy Staré Město. V horkém prázdninovém  týdnu od 14. 8. - 18. 8. 2023 trénovalo 6 družstev pod vedením 10 trenérů na sportovišt…

Ve čtvrtek se všichni žáci 8. ročníku zúčastnili akce, při které se měli dozvědět celou řadu zajímavých a důležitých informací. V rámci dopoledního programu si třídy se svými třídními učiteli prošly čtyři stanoviště - PRVNÍ POMOC - MĚSTSKÁ POLICIE - HASIČI - EVAKUACE OBYVATELSTVA. Zde jim odborníci  nastínili situace, ke kterým by mohlo docházet, a nabídli řešení. Na stanovišti PRVNÍ…

Dopoledne plná zábavy, bádání a zajímavých úkolů připravila našim třeťáčkům, v průběhu čtyř červnových dnů, paní Lipovská. Cestu za dobrodružstvím jsme zahájili na školním dvoře, kde děti splnily první úkoly a cesta za pokladem tak mohla začít.   Děti se toulaly po Starém Městě, navštěvovaly důležitá stanoviště, na kterých po splnění úkolu získaly potřebné indicie, které…