Informace pro školní rok 2023 - 2024 budou zveřejněny  do 1. 9. 2023.

 

Základní škola poskytuje žákům možnost navštěvovat řadu zájmových kroužků.

Zájmové vzdělávání je poskytováno deset měsíců, tj. po dobu trvání školního roku. V době podzimních, zimních nebo jarních prázdnin se po projednání se statutárním zástupcem školy činnost přerušuje. Do kroužků školního klubu se žáci přihlašují na jeden školní rok. V dalším školním roce si mohou vybrat jiné aktivity.

Školní klub využívá pro svou činnost všechny budovy školy, včetně přilehlých sportovišť. Využívá i kuchyňku, učebny výtvarné výchovy, keramiky, počítačové učebny. Zvláštností je náš Leguánek – místnost, ve které žáci spolu s vedoucím chovají terarijní zvířata.
 
Žáci můžou vybírat z těchto kroužků:
I.stupeň
Matematika hrou 
Kroužek FIE 
Malý turista 
Předškolička 
Logopedická prevence 
Dramatický kroužek
Aerobic s účou 
Atletika hrou 
Atletická přípravka 
Barevný volejbal 
Hejbni kostrou 
Doučování 

II.stupeň
Košíková
Příprava k přijímacím zkouškám z jazyka českého
Divadelní kroužek 
Přírodovědný kroužek zaměřený na teraristiku 
Florbal 
Softbal 
Ano, šéfe 
Turistický kroužek 
Školní časopis 
Šachový kroužek 
Volejbal mladší žáci
Volejbal mladší žákyně 
Volejbal starší žáci 
Rybaření 
Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky