Základní škola navazuje na dlouholetou tradici a nabízí žákům možnost navštěvovat od 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. 

Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu z matematiky a z psychotestu. Konají se vždy v květnu v budově II. stupně, kam je také nutné doručit přihlášku.

Co se žáci budou v hodinách informatiky učit?

Seznámí se s kódováním a prací s daty. Vytváří animace různých dějů, pracují s programy pro vektorovou i bitmapovou grafiku, zabývají se úpravou fotografií, vyzkouší 3D modelování (máme k dispozici 3D tiskárny). Ve výuce je zařazeno programování a práce s robotickou stavebnicí. Nabízíme i výuku tvorby www stránek. Samozřejmostí zůstává práce v programech z kancelářského balíku MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Oproti běžným třídám je v 6. a 7. ročníku výuka informatiky rozšířena na 2 hodiny týdně.

A co navíc v matematice?

Častější práce s QR kódy, shikaku, matematico…  Podpora v soutěžích nejen v těch klasických, ale i v Logické olympiádě, pro nadšence v Ekonomické olympiádě apod. 

Volitelné předměty rozšiřují základní učivo matematiky a informatiky. Žáci v 6. a 8. ročníku se již devátým rokem pravidelně účastní dvoudenní matematické soustředění, které je velmi oblíbené.

Základní škola pořádá semináře pro učitele, organizuje okresní kola Matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického klokana. Žáci i vyučující II. stupně mají k dispozici dvě počítačové učebny s pevným připojením k internetu, které využívají i v odpoledních hodinách. Při volném provozu zde mohou pracovat nejen s internetem, ale také s různými výukovými programy, které škola vlastní.

Termíny pro rok 2024:

  • podávání přihlášek - do 20. 5. 2024
  • přijímací zkoušky - 22. 5. 2024