Pokyny pro strávníky na školní rok 2023/24

Strávníci ZŠ

Ve školních jídelnách naší základní školy je možné objednávání obědů přes internet nebo s pomocí objednávkových terminálů umístěných v jednotlivých  budovách škol. Začátek podání nových přihlášek strávníků pro školní rok 2023/24 bude probíhat od pondělí 28.8.2023 od 8:00 – 13:00 hod. u strávníků  II. stupně  každý den v týdnu v kanceláři vedoucích školních jídelen. Stávající strávníci budou automaticky přihlášeni od 5.9.2023. Zájemci o stravu 4.9.2023 se musí přihlásit u vedoucí školní jídelny.

1. Instrukce

Pro strávníky II.stupeň:

Vyzvednutí  čipů proběhne organizovaně po třídách v pondělí 4. 9. 2023 a částka 100,- Kč bude stržena jako akce ve školní pokladně. Čip bude sloužit k docházce, k šatní skříňce a ke stravovacímu systému.

Kontakty:

2. stupeň: +420702278875, jidelna@zsstmesto.cz


Strávník je vždy automaticky přihlášený na oběd č. l na celý měsíc. Pokud bude chtít oběd č. 2, nebo se z obědu odhlásit, má možnost si sám u objednávkového terminálu nebo přes internetovou jídelnu provést přeobjednání, či odhlášení. U oběda č. 2 je nutné provést objednání nejpozději 2 dny dopředu (oběd na středu je nutné přeobjednat nejpozději v pondělí do 14 hodin).

V případě zapomenutí čipu k výdeji stravy bude strávníkovi oběd vydán pouze jedenkrát, opakované absence čipu při výdeji stravy nebudou tolerovány!

  1. Životnost čipů je po celou školní docházku.
  2. Obědy jsou vydávány v I. školní jídelně v po,pá v době od 11.30 – 13.00 hodin, v úterý,středu a čtvrtek v době od 11.30 do 14.00 hodin. Ve II. školní jídelně od 11.15 hodin do 14.00 hodin.
  3. Přihlášení a odhlášení obědů u vedoucí ŠJ se provádí  nejpozději den předem telefonicky nebo e-mailem. Nepředvídatelné případy (nemoc aj.) do 7.30 hodin téhož dne.
  4. Pokud žák z nějakého důvodu chybí ve škole a nebude odhlášen z obědu, pak zákonní zástupci zaplatí plnou cenu oběda, což činí 66,-Kč (7–10 let), 68,-Kč (11–14 let), 70,-Kč (15 a více let). Výjimkou je první den nepřítomnosti, kdy si může jídlo vyzvednout mimo výdej obědů v I. ŠJ ulice Za Školou a II.ŠJ zadním vchodem u tělocvičny ( v 11.00, 12.00 a 13.00 hodin). Náhradní stravenky budou vydávány na II.ŠJ jen v době hlavní přestávky 9.35 – 9.50 hodin nebo po 5. vyučovací hodině 12.35-12.45 hodin v kanceláři vedoucí jídelny.
  5. Stravné je hrazeno inkasem nebo trvalým příkazem vždy po ukončení měsíce. Může být hrazeno i hotově a to předem u ved. školní jídelny. Současně budou hrazeny i režie neodhlášených obědů.
  6. Pokud strávník platící hotově nebo inkasem neuhradí stravné v daném termínu, bude mu strava zablokována. Příklad: stravné na září – úhrada nejpozději do konce září. Neprovedené platby inkasem budou hrazeny ihned, nejpozději do konce aktuálního měsíce. Příklad: stravné za září – úhrada nejpozději do konce října.
  7. Obědy pro děti z dotace („obědy zdarma“) musí být uhrazeny na měsíc září v hotovosti u ved. školní jídelny na I. i II.stupni ZŠ. Žádost na obědy z dotace bude vyřízena v průběhu měsíce října.

Strávníci MŠ:

Dítě v MŠ má nárok odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu a stravuje se vždy, je-li při jeho pobytu podáván oběd nebo doplňková strava.

  • Přihlášení a odhlášení stravy se provádí nejpozději do 8.00 hodin v mateřské škole.
  • Stravné je hrazeno trvalým příkazem nebo inkasem vždy po ukončení měsíce. Může být hrazeno i hotově a to předem. Opakované neuhrazení platby za stravné je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky do MŠ.

Cena stravného:

děti do 6 let děti 7 – 10 let
přesnídávka 11 Kč 11 Kč
oběd 25 Kč 29 Kč
svačina 11 Kč 11 Kč
     
   
děti  7 – 10 let 29 Kč  
děti 11 – 14 let 31 Kč  
zaměstnanci a děti nad 14 let 33 Kč  


Tento pokyn je součástí školního řádu pro žáky, učitele a správní zaměstnance, je účinný od 1.9.2023.

Mgr. Jan Zábranský
ředitel školy

Ve Starém Městě 1.9.2023