news
Aktuality08.04.2016

Přijetí na radnici

Ve čtvrtek 7. dubna přijal starosta Starého Města pan Josef Bazala s panem místostarostou Mgr. Martinem Zábranským slavnostně na radnici tři vyučující naší školy - Mgr. Hanu Havlišovou, Mgr. Evu Koňaříkovou a Mgr. Hanu Pelkovou. Poděkoval jim a ocenil jejich kvalitní dlouholetou práci pro staroměstskou školu, ve které vychovaly několik generací žáků. 

V tomto týdnu proběhly na půdě II. stupně přednášky o dospívání, které vedla lektorka paní Šindelářová. Všechny ročníky si vyslechly, co je čeká a nemine v období plném změn.Holky z 6. ročníku se na přednášce „Mezi námi děvčaty“ seznámily s projevy dospívání, řekly si základní informace o menstruaci a domů odcházely s balíčkem, který v tomto období určitě využijí. Pro chlapce ze 7. ročníku byla…

Po krátkém zimním spánku se k činnosti opět probudil náš turistický kroužek, aby o sobě mohl dát vědět letošním prvním výletem. A tak jsme spolu, s probouzejícím se jarem a plni nových sil, vyrazili na další putování. V sobotu 2. dubna jsme se rozhodli nejet příliš daleko, ale potěšit svou přítomností jednu z nejkrásnějších zoologických zahrad v České republice, a to ZOO Lešnou ve Zlíně. …

Naše škola má již dva roky titul EKOŠKOLA. Jednou z našich aktivit je třídění elektroodpadu, sběr nefunkčních elektrospotřebičů, a proto jsme se zapojili do projektu RECYKLOHRANÍ. Poctivě se snažíme naplnit popelnici na drobné elektrospotřebiče i kontejner na použité baterie. Také plníme různé úkoly spojené s elektroodpady. V hodinách fyziky jsme v 6. ročníku probírali tepelné elektrické…

Výsledky Cambridge zkoušky PET for Schools nanečisto na naší škole předčily naše očekávání. Polovina z 26 zúčastněných žáků zkoušku nanečisto úspěšně splnila. Tento skvělý výsledek potěšil nejen žáky a rodiče, ale také jejich učitele. Pochvala patří všem, zejména žákům 8. ročníku, kteří se nebáli tuto náročnou zkoušku podstoupit. Jmenovitě bychom chtěli pochválit ty nejlepší: Tomáš Jelínek, IX…

news
Aktuality30.03.2016

Třeťáci v knihovně

Žáci třetích tříd navštívili knihovnu, kde pro ně byla připravena beseda na téma Pověsti z dávných časů. Nejprve si připomněli, co to vlastně pověst je, čím se vyznačuje a co je pro ni typické. Prohlédli si knížky pověstí a seznámili se s autory, kteří pověsti píší. Nejvíce se ale zajímali o  místní pověsti a pověsti z našeho blízkého okolí. Přečetli si ukázky a podrobně si rozebrali jejich děj.…

news
Aktuality30.03.2016

Oslava Dne učitelů

28. březen. Na tento den letos připadly hned dvě významné události. Jednak Velikonoce a jednak Den učitelů, který každoročně slavíme v den narození Jana Amose Komenského, učitele národů. Ani tento rok žákovský parlament na oslavu výročí nezapomněl a připravil pro všechny učitele naší školy menší překvapení. Sotva jsme přes prázdniny stihli načerpat nové síly, o které jsme přišli díky…

news
Aktuality29.03.2016

Čtvrťáci v knihovně

Návštěva knihovny je pro naše žáky příjemným zpestřením učiva českého jazyka. Tentokrát jsme se vydali spolu s paní knihovnicí po stopách pravěkých lovců a sběračů, o kterých jsme si povídali a četli z knížek Eduarda Štorcha. Navázali jsme knihou Staré pověsti české od Aloise Jiráska a dále jsme pokračovali komiksovými knihami, které  jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Po ukázkách z knih se žáci ve…

news
Aktuality29.03.2016

Angličtina je zábava

Nedávno dostali žáci IV. B velkou obálku a v ní dopisy od kamarádů z USA ze státu Vermont. Nejdříve si dopisy přečetli, potom na ně v hodinách anglického jazyka odpověděli a nakreslili k nim pěkné obrázky. V praxi si tak mohli ověřit, co všechno už se v angličtině naučili a také zjistili, jak je jim znalost cizího jazyka užitečná. Nejenom internet spojuje lidi na celém světě, ale také obyčejná…

Naše ekoškola se od tohoto týdne zapojila do projektu „Sběr použitého kuchyňského oleje z domácností žáků“. Zeptejte se doma maminky a tatínka, ale i tety a babičky nebo i u sousedů, co dělají s použitým kuchyňským olejem, když na něm usmažili k obědu řízky, hranolky nebo smažák. Řekněte jim, ať ho nelijí do odpadu – ucpává se tím, ať ho nedávají do popelnice – znečišťují tím životní prostředí…

Na naší škole proběhla analýza týkající se odpadů, vody, energie a prostředí školy. Musíme se pochválit, zjistili jsme, že máme více kladů než záporů. Ze záporů bychom vypíchli některé nejvíce palčivé problémy, které se stanou základními stavebními kameny našeho plánu činností na příští rok: Někteří žáci jsou nedůslední v šetření energiemi a třídění odpadů. Možnosti trávení volného času…

news
Aktuality21.03.2016

Pozdravy k Velikonocům

Svátky jara - u nás Velikonoce, na Slovensku Veľká noc - jsme opět chtěli oslavit s naší partnerskou školou v Turzovce. A tak za hranice putovala pestrobarevná přáníčka, která ohlašovala příchod jara a pěkného počasí. Jarní sluníčko na nás sice moc nevykukuje, ale nás to neodradilo a poslali jsme přání plná velikonočních motivů a barev. I z Turzovky k nám dorazila přání plná jarní atmosféry a…