news
Aktuality06.03.2012

Karneval

Na středu 29.února se děti 2. ročníku moc těšily. Čekal je tradiční karneval se zábavnými úkoly, tancem a hudbou v tělocvičně. Všechny děti měly karnevalovou masku. O svých zážitcích napsaly v hodině slohu: Byla jsem na karnevale za lesní vílu. Pomáhala mně s maskou máma. Plnili jsme osm úkolů. Nejvíc se mi líbilo, když jsme shazovali kuželky, tančení a opičí dráha. Líbila se mi maska…

news
Aktuality04.03.2012

Zdravá výživa

Ve druhých třídách proběhl na konci měsíce února projekt Zdravá výživa. Všechny druhé třídy postupně navštívila pracovnice SVČ Klubko s výukovým programem o zdravé výživě. Děti ve skupinkách poznávaly různé vzorky obilovin a luštěnin a  ochutnaly salát z mungo fazolí. V hodině výtvarné výchovy si žáci navrhli svůj talíř a v hodině pracovních činností jsme besedovali o základech správného…

V pondělí 27.února se konalo školní kolo v recitaci. Všichni soutěžící byli dobře připraveni. Porota neměla jednoduchou práci, ale nakonec se shodla na tomto hodnocení:V nulté kategorii obsadili 1. místo Michal Daniška 1.B, 2. místo Eliška Kubíková 1.C a 3. místo Klára Kroutilíková 1.A.V první kategorii: 1. místo Simona Burešová 2.D, 2. místo Barbora Broklová 2.A a 3. místo Michal Šmíd 3.A.Ve…

Již od září měly paní učitelky prvních tříd naplánováno na měsíc leden zimní procházku a v rámci tělesné výchovy hodinu na sněhu.Bohužel lednové počasí neumožnilo ani jedno z toho. Počasí připomínalo spíše jaro se spoustou bláta. Děti se dočkaly až těsně před jarními prázdninami, kdy polevily třeskuté mrazy a dokonce napadl první  a také zatím poslední sníh. Každá třída toho využila po svém. 1. A…

Vybraní recitátoři z prvních tříd se sešli v pátek 17.února.Před porotou byl nelehký úkol vybrat nejlepší, kteří postoupí do školního kola. Básně byly krásné a děti je přednášely s opravdovým zaujetím. Všichni však postoupit nemohou a tak bylo určeno pořadí :1. místo – Michal Daníška 1.B1. místo – Eliška Kubíková 2. místo – Terezka Jančová 1.A

Každoročně se těšíme na multimediální projekci Planeta Země 3000. Tentokrát jsme pozváni do Číny. Poutavá a okouzlující projekce nás seznamuje s nejlidnatější a 3. největší zemí světa. Procházíme se po Náměstí Nebeského klidu v hlavním městě, navštívíme sídlo císařů - Zakázané město. Peking je dnes jedním z hlavních turistických cílů. Postupně se nám odkrývají největší poklady čínských…

V letošním roce se žákům naší školy velmi zadařilo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Soutěž se konala na ZŠ Unesco v Uherském Hradišti a této soutěže se zúčastnili dva naši žáci.Karolína Bartošíková ze třídy 7.D vybojovala úžasné 3. místo v kategorii I.A z celkového počtu 17 soutěžících. Kategorii II.A reprezentoval Václav Malina ze třídy 9.D, který se umístil  na krásném 5. místě z…

news
Aktuality15.02.2012

Ředitelské volno

Z důvodu mimořádného školení pedaogických pracovníků vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. Na I. stupni bude ředitelské volno ve čtvrtek 1. března, v provozu nebude ani školní družina. Na II. stupni bude ředitelské volno v pátek 2. března.

news
Aktuality15.02.2012

Tajemství energie

V úterý 14. února jsme se zúčastnili populárně-vědecké show Dr. Michaela Londesborougha, Ph.D. v Uherském Hradišti.Svoje povídání začal velmi zajímavým způsobem o částicovém složení látek, vibracích mezi atomy, jejich energií a stabilitou. Na první pohled nás zaujal svým temperamentem a neotřelými pokusy, kterými prokládal svůj odborný výklad. Potom nám ukázal např. jak vzniká methan naším…

news
Aktuality14.02.2012

Slavíme Valentýn

Další projekt se slovenskou školou v Turzovce je za námi. Tentokrát jsme využili americký svátek a do zahraničí jsme posílali přání plná lásky a přátelství - Valentýnky.Děti se do toho pustily s nadšením a rády. Využily se hodiny českého jazyka, výchovy ke zdraví či k občanství a vyrábělo se. Na začátku jsme žáky seznámili s legendou o sv. Valentýnu, následoval úkol vyrobit valentýnku pro své…

news
Aktuality14.02.2012

Proběhl zápis

Dne 10. února proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd. Třídy byly rozděleny na čtyři roční období. V každém období plnily děti úkoly, které jim zadávaly pohádkové postavičky. Zápisu se zúčastnilo 99 dětí, z toho 46 dívek a 56 chlapců. Schůzka rodičů budoucích prváčků proběhne ve čtvrtek 14. června v 15.30 hod. v učebně 2.A v ZŠ na náměstí Hrdinů 715.

news
Aktuality14.02.2012

Valentýnky do Francie

Díky projektu e-Twinning navázali žáci ze třídy 6.B v průběhu vánočních svátků přátelství se žáky z Francie. A právě svátek sv. Valentýna vybízel k dalšímu projektu pro potvrzení našeho přátelství. Každý žák tedy vyrobil valentýnku pro svého kamaráda a všechna tato přání jsme odeslali přátelské škole Collége Jean Jaurés do města Gencay.