V říjnu jsme začali spolupracovat prostřednictvím výměny záložek se slovenskou Základnou školou v Turzovce. Jelikož byla spolupráce velmi příjemná, rozhodli jsme se pokračovat v dalších projektech.Blížil se čas adventu, a proto jsme zvolili vánoční přání. V hodinách výtvarné výchovy tvořili žáci vždy jedno přání za třídu. Někteří se vrhli i do vymýšlení vlastních básniček, další se nechali…

news
Aktuality19.12.2011

Dějepisná exkurze

Ve dnech 14. - 16. prosince 2011 se zúčastnili žáci 6. ročníku exkurze ve Slováckém muzeu na téma starověký Egypt. Během exkurze se žáci seznámili se zajímavými předměty z tohoto období a pak pod vedením pracovnice Slováckého můzea četli a povídali si o egyptské literatuře. Závěr exkurze se nesl v hravém duchu, neboť žáci soutěžili ve skládání puzzle, na kterých byli vyobrazeni egyptští bohové.…

news
Aktuality10.12.2011

Vánoce v e-Twinningu

Vánoční atmosféra zavítala i k nám do e-Twinningu. S partnerskými školami z Rumunska, Polska, Slovenska a  Francie  jsme společně vytvořili projet s názvem "Christmas tree" neboli "Vánoční stromeček." Hlavní náplní je představit naše zvyky a tradice a také si navzájem vyměnit vánoční přání. Celkem jsme tedy vyrobili 70 přání, které jsme odeslali poštou. Doufáme, že tak žákům z partnerských škol…

Pondělí 5. prosince patřilo Mikulášům, andělům a čertům. Není tedy divu, že jedna Mikulášská družina zavítala i k nám na II. stupeň.Mikuláš v doprovodu anděla a dvou čertů obešel všechny třídy a společně s dětmi si zazpíval koledy. Anděl pak hodné žáčky odměnil cukrovinkou. Horší to ale měli neposluchové a zlobivci. Ti dostali před celou třídou od čertů pořádně za uši a museli slíbit, že se…

news
Aktuality07.12.2011

Čertovská škola

Jako každý rok i letos se den před svátkem sv. Mikuláše mění naše škola ve " Školu čertovskou".Pro žáčky prvních tříd to však byla velká premiéra. V tento den si nemuseli přinést žádné učení a místo vzorných prvaček a prvňáčků, byly všechny tři první třídy plné čertíků, andílků, Mikulášů a to i s originálními jmény. Tak např. místo Lukáška přišel čert Nevim, z Davídka se stal čertík Bertík, z…

V listopadu měli rodiče žáků prvních tříd možnost zhlédnout vyučovací hodiny matematiky a českého jazyka.Tuto možnost využili rodiče i prarodiče, kteří se tak seznámili se stylem práce v jednotlivých třídách. Během hodiny češtiny děti předváděly své čtení, nově naučené básničky o písmenkách, psaní a skládání slov. Matematické hry a úkoly byly zaměřeny na poznávání čísel a sčítání do 5. Některé…

news
Aktuality05.12.2011

Výstražná stávka

Zaměstnanci ZŠ Staré Město se připojují ve středu 7.prosince k výstražné stávce, kterou vyhlásil ČMOS.Nesouhlasíme, aby očekávané navýšení tarifů bylo plně závislé na výši objemu finančních prostředků, které bude mít škola k dispozici. V době od 7.30 do 8.40 hodin bude zajištěn pro žáky, kteří jsou přihlášeni, provoz školní družiny. Pro dojíždějící žáky II. stupně, kteří nemají možnost pozdější…

Mikuláš letos našim softbalistům nadělil krásné výsledky ve druhé kole Slovácké softbalové ligy žáků základních škol. Chlapci toto kolo vyhráli a  děvčata dosáhla historických dvou vítězství a skončila na krásném třetím místě. Dne 30.listopadu se softbalová družstva ZŠ Staré Město zúčastnila ve sportovní hale v Kunovicích 2. kola školské ligy. Oba týmy podaly skvělé výkony. Družstva bylo potřeba…

news
Aktuality30.11.2011

ORION Florbal Cup

Letos bohužel bez výraznějšího úspěchu ...Družstva mladších i starších žáků se letos tradičně zúčastnila celostátní postupové soutěže Orion Florbal Cup. Ani jednomu z družstev se ovšem nedařilo natolik, aby si probojovalo účast v dalším kole. Mladší žáci vyhráli svoji skupinu, kde porazili ZŠ Kunovice 4:0 a remizovali se ZŠ Březolupy 0:0. Ve čtvrtfinále prohráli s "hokejisty" z Uherského Ostrohu.…

news
Aktuality29.11.2011

Prvňáčci v knihovně

Žáci prvního ročníku navštívili knihovnu ve Starém Městě.Pro některé žáky je knihovna již známým místem, protože ji navštívili s rodiči nebo prarodiči, ale většina dětí byla v knihovně poprvé. Žáci se usadili v dětském oddělení a mohla začít beseda na téma: Co je kniha a knihovna. Paní knihovnice seznámila prvňáčky s pravidly chování v knihovně, půjčovním řádem, řazením knih, zacházením s knihou…

news
Aktuality29.11.2011

Jak žili lidé dříve

V týdnu od 21. do 25. listopadu proběhla na naší škole výstava „Jak žili lidé dříve“. Výstavu zorganizovali žáci třetích tříd pod vedením svých třídních učitelek. Děti po celý týden přinášely do školy nejrůznější předměty, které používali jejich babičky, dědové, prababičky a pradědové při práci a zábavě, ale také při hrách, pokud byli ještě malí. A tak se na výstavě sešlo několik…

Během 45. týdne se zúčastnili žáci 7. ročníku exkurze do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.Nově otevřenou expozicí nás provedl PaedDr. Jiří Jilík. Celá exkurze začala krátkým výkladem o názvu města Staré Město a předchozím Veligradu. Poté následoval film o životě Moravanů, který Slovácké muzeum natáčelo v Archeoskanzenu na Modré. Poslední část exkurze probíhala v expozici, kde se žáci…