Ve dnech 24. a 25, května 2006 jsme společně podnikli exkurzi do skláren v Rapotíně, do výrobny ručního papíru ve Velkých Losinách, do zámku Velké Losiny a výstup na nejvyšší horu Jeseníků Praděd, čímž jsme navázali na přírodovědné a vlastivědné učivo pro 5. třídu.      První den jsme kolem 11. hodiny dorazili do Rapotína, kde nás už očekával zástupce skláren. Nejdříve nás zavedl do muzea…

Dne 5. května 2006 se žáci 5. tříd zúčastnili přírodovědné soutěže, kterou pořádal  Městský úřad ve Starém Městě. Za doprovodu třídních učitelek  se žáci dostavili do zasedací místnosti MěÚ, kde je neformálně přivítal pan starosta Miroslav Schönbaum  a společně s paní Pluhařovou, která celou soutěž organizovala,  popřál všem hodně úspěchů při plnění  přírodovědných úkolů a znalostního testu.  …

news
Aktuality29.05.2006

Beseda s lesníkem

V měsíci březnu jsme se  v rámci projektu „Příroda kolem nás  - lesy v ohrožení “ setkali s fundovaným lesníkem, ekologem a pedagogem na vysoké lesnické škole  Mendlovy univerzity v Brně ing. Michalčíkem. Beseda probíhala v každé třídě 5. ročníku a po krátkém úvodu se kluci i holky dověděli zajímavosti z oblasti života zvěře, zvláště při letošní kruté a dlouhé zimě, způsoby jejich ochrany a…

news
Aktuality26.05.2006

Třeťáci na výletě

V polovině května se žáci  3.A a 3.B vypravili na hrad Bouzov  a do Javoříčských jeskyní. Ačkoliv jim počasí zrovna nepřálo, na hezké dojmy z výletu to nemělo vliv. Hrad vypadal už z dálky jako z pohádky a taky jeho prohlídka nikoho nezklamala. Zpestřením dopoledne byla účast na programu Středověké husitské válečné zbraně. Každý žák si vyzkoušel, jak se střílí z kuše a viděl použití velkého praku…

news
Aktuality24.05.2006

Koloběžkiáda

Ve středu 26. dubna byla na školním dvoře ve spolupráci s DDM Staré Město uspořádána pro děti 1. - 3. ročníku Koloběžkiáda. Jednotlivci si nejprve mohli otestovat svou zručnost v diciplínách překážkové dráhy, jako jsou jízdy v osmičkách, slalom, jízda jednoruč s pohárkem vody, úzká stopa, zastavení u značky. Na závěr proběhl v každé třídě závod v rychlostní jízdě, poté již následovalo jen…

news
Aktuality19.05.2006

Výlet prvních tříd

Když se vydatně rozprší na školním výletě, je to hotové neštěstí. Prvním třídám nepršelo, přímo lilo! Přesto nebyl výlet vůbec pokažený . První třídy byly totiž na ranči v Kostelanech a tam se výlet podaří za každého počasí. Prohlídka stájí a výběhů, krásná „čerstvá“ hříbátka, ukázka výcviku kovbojských koní, závody v indiánských disciplínách – hod tomahavkem, střelba z luku, chytání koní do…

Návštěva ZOO je pro všechny děti velice lákavá nabídka. Že však pro současné školáky bude i návštěva statku s hospodářskými zvířaty stejně exotickou událostí, to asi v naší bývalé zemědělské oblasti předpokládal málokdo. Ale  pro naše děti jsou domácí zvířata skutečně velká neznámá. Exkurze, kterou 27. 4. umožnil školní statek Staré Město všem prvňáčkům, se vydařila po všech stránkách – hezké…

news
Aktuality18.05.2006

Moravský kras (Macocha)

3. 5. 2006 žáci 4. tříd navštívili v rámci projektu Příroda kolem nás Punkevní a Kateřinskou jeskyni.Autobus nás dovezl nad propast Macocha. Dívali jsme se z 1.můstku na dno propasti Macocha a byla velmi hluboká, asi přes 138 metrů. Koupili jsme si lístky na lanovku a svezli jsme se k Punkevní jeskyni. A šli jsme do Punkevní jeskyně a byla tam hrozná zima, asi tak 7ºC. Viděli jsme stalagmity,…

news
Aktuality18.05.2006

Ocenění práce školy

Kraj ocenil nejlepší minimální preventivní programy. Základní škola ve Starém Městě byla vyhodnocena již  podruhé. Zástupce školských zařízení a školní metodiky prevence, kteří se zasloužili o nejlepší Minimální preventivní programy (MPP) ve Zlínském kraji za školní rok 2004/2005, přijali 3. 5. 2006 v Expozici 21 ve zlínském Baťově mrakodrapu představitelé kraje v čele s hejtmanem Liborem Lukášem…

news
Aktuality18.05.2006

Přijímací zkoušky

Výsledky zkoušek do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky jsou v části  Dokumenty ke stažení - rozšířená výuka. 

news
Aktuality12.05.2006

Beseda s policií

Na naší škole proběhla začátkem měsíce května úspěšná beseda s policií pro žáky 6. a 7. ročníků.Zástupci obvodního oddělení Policie České republiky z Uherského Hradiště přijeli mezi naše žáky ve středu 3. a potom 10. května, aby je  seznámili se svou prací, přidali důležité informace z dopravní výchovy i z oblasti protidrogové tematiky. V průběhu zajímavých informací a vzájemné diskuze tuto…

news
Aktuality03.05.2006

Den Země

V minulém týdnu se žáci naší školy zúčastnili různých aktivit v rámci "Dne Země", který je tradičně vyhlášený na 22. duben ... Žáci 6. ročníků absolvovali přednášky zaměřené na ekologické třídění komunálního odpadu. Žáci 7. ročníků se rozdělili do tří skupin a plnili předem stanovené úkoly. Jedna skupina upravovala okolí naší školy, druhá vyčistila okolí Čerťáku od odpadků a třetí se postarala o…