Tak jako každoročně se i letos žáci 7. ročníku zúčastnili přírodopisná exkurze na Modré. Skupinky tříd vyrazily ráno kolem osmé hodiny pěšky po cyklotrase směr Modrá – Velehrad. Pohodová cesta krajinou „babího léta“ nám zabrala asi   ¾ hodiny.  Dorazili…

Ve dnech od 11. 9. do 21. 9. jsme se s našimi šesťáčky vydali na poznávací pobyty na Slovácký dvůr do Ostrožské Nové Vsi. Cesta vlakem uběhla velmi rychle a my jsme se během chvilky ocitli na místě určení. Po ubytování v penzionu už nás čekaly první vnitřní aktivity a seznámen…

Neviditelná tajemství Sluneční soustavy se vydali objevovat v úterý 26. 9. do Hvězdárny a planetária v Brně žáci 5. tříd. Cesta rychle uběhla a všichni se během pár minut ocitli mezi hvězdami a dalšími vesmírnými tělesy. Pocit to byl opravdu úchvatný. Po skončení programu…

Poslední zářijovou středu vyrazili žáci 4. tříd na vlastivědnou exkurzi do Moravského krasu. Plni očekávání jsme po 8. hodině ranní nasedli do autobusu, který nás za necelé dvě hodiny dovezl na parkoviště nedaleko propasti Macocha. Po svačině jsme nahlédli do propasti Macocha, nejdříve z horn…

news
Aktuality27.09.2023

OLYMPIJSKÝ DEN 5. TŘÍD

Dne 27. 9. se konalo již v pořadí 3. kolo Olympijského dne. Tentokrát to uzavřeli žáci 5. tříd. "Atletický čtyřboj" se skládal z těchto disciplín: běh na 60 m,  hod míčem 1 kg z místa, člunkový běh na čas a skok z místa do dálky. Každý bojoval sám za sebe. Z každé disciplíny…

V předposledním týdnu v září navštívily třídy 4. ročníku dopravní hřiště v Uherském Hradišti. V první části si děti s panem školitelem zopakovaly pravidla silničního provozu při jízdě na kole. Poté si již prakticky vyzkoušely jízdu na dopravním hři…

news
Aktuality25.09.2023

Podzimní Salaš

Malí turisté se vydali na svůj první letošní výšlap na Salaš. Autobusem jsme vyrazili do Starých Hutí a pěšky jsme se vydali směrem přes Vlčák až k nově zrekonstruované Salašské hájence. Počasí nám tentokrát moc nepřálo, neboť pršelo po celou dobu…

news
Aktuality18.09.2023

Sportovní den 2. tříd

Ve středu 13. 9. 2023 si žáci 2. ročníku poměřili své síly. SVČ Klubko pro ně připravilo Klubkiádu. V šesti disciplínách vyzkoušeli rychlost, sportovní zdatnost i soustředěnost.  Absolvovali tyto disciplíny: sprint, dlouhý běh, hod na cíl, střelba na cíl, hod raketou do dálky a skok do p…

Od 11. 9. začalo pravidelné plavání tříd 2. A, B, C. Jezdí do Aquaparku v Uherském Hradišti. Momentálně jsou bazény v zóně 1 vypuštěné, a proto žáci trénují v zábavní zóně. Pod vedením instruktorů plavání se seznamují s vodou. 

První týden u prvňáčků se nesl ve znamení pohádek a her. Protože žádné začátky nejsou jednoduché a žáčci přicházeli do školy s velkým očekáváním, snažili jsme se jim začátky ve škole co nejvíce zpříjemnit a zaujmout je. Každý den je čekala nov…

news
Aktuality12.09.2023

KLUBKIÁDA 1. TŘÍD

Za krásného dopoledne 12. září se na hřišti za naší školou rozhořel olympijský oheň v podobě barevných balonků. Žáci 1. ročníku soutěžili v netradičních disciplínách, které si pro ně připravilo SVČ Klubko. Před soutěží se děti zahřály tancem.  Každý …

news
Aktuality08.09.2023

My jsme námořníci....

Žáci 2. A, B, C vpluli do tohoto nového školního roku. Celý  rok budou jako námořníci, které čeká poznávání českého jazyka, matematiky, prvouky, angličtiny... Na konci jejich celoročního snažení obdrží i odměnu, ale nebudeme přebíhat! Vzhůru na palubu a hodně zdaru!