Aktivně ke vzdělávání končí…

8.5.2012

Projekt Aktivně ke vzdělávání, který je podpořen ESF a státním rozpočtem ČR, končí.
Příjemcem byla naše základní škola, partnery projektu byly ZŠ a MŠ Uherské Hradiště – Větrná,  ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice a ZŠ a MŠ Zlechov. V rámci projektu proběhly tyto aktivity:Cesta ke kritickému myšlení
Asertivita v rodině a ve škole
Týmová spolupráce v praxi
Třídnické hodiny jinak
Šikana ve školním prostředí a její řešení
Specifické poruchy učení a chování
Osobnostní a sociální výchova (Základy, Osobnostní a sociální výchova v humanitních a přírodovědných předmětech)
Finanční gramotnost
ICT na míru
Ekologický projektBylo proškoleno celkem 518 pedagogických pracovníků, kteří budou získané zkušenosti využívat v kadodenní praxi.

Asertivita v rodině a ve škole

16.3.201

Poslední aktivitou projektu Aktivně ke vzdělávání, který je podpořen ESF a státním rozpočtem ČR, byly semináře Asertivita v rodině a ve škole.
Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. Jednu skupinu lektorovali Mgr. Věra Janíková a PhDr. Ivan Janík – v té byli pedagogové II. stupně staroměstské školy. Skupinu partnerských škol lektorovala Mgr. Dana Forýtková. Celkem se do aktivity zapojilo 35 pedagogických pracovníků ze ZŠ Staré Město, ZŠ a MŠ Jalubí,  ZŠ Nedakonice a ZŠ a MŠ Zlechov.

Šikana ve školním prostředí a její řešení

11.3.2012

V rámci projektu Aktivně ke vzdělávání, který realizuje naše škola spolu s partnerskými školami, proběhly ve dnech 1.,2., 9. března semináře Šikana ve školním prostředí a její řešení.
První dva dny lektoroval PaedDr. Zdeněk Martínek, který je pracovníkem Pedagogicko-psychologické poradny v Pelhřimově. Poslední seminář lektoroval PhDr. Jan Svoboda, který působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut, v současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. Protože nárůst agresivního chování žáků, nabývání na brutalitě a snižování věkové hranice pachatelů vyvolává aktuální potřebu věnovat těmto negativním jevům větší pozornost, zapojili se do aktivity pedagogičtí pracovníci všech partnerských škol – ZŠ a MŠ Uherské Hradiště-Větrná, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice, ZŠ Zlechov.

OSV v humanitních a přírodovědných předmětech

5.2.2012

V rámci projektu Aktivně ke vzdělávání, který realizuje naše škola spolu s partnerskými školami, proběhly ve dnech 2. – 3. února semináře Osobnostní a sociálních výchova v humanitních a přírodovědných předmětech.
Zapojili se pedagogové staroměstské školy, ZŠ Ostrožské Nové Vsi a ZŠ Jalubí. Kurzy vedly Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D a Mgr. Dana Forýtková. Účastníci během 16 hodin získali praktické náměty do vyučovacích hodin, vyzkoušeli si spoustu aktivit. Z odpovědí na otázku, co se mimořádně líbilo na vzdělávacím programu, uvádíme:Spousta podnětných materiálů, které lze využít ve všech předmětech (závisí samozřejmě na kreativitě učitele). Výborná parta, 16 hodin skvělé nálady.
Příjemná atmosféra, paní lektorka, praktické ukázky textů, hry, materiály ke konkrétním činnostem.
Empatický a lidský přístup lektorky.
Velké množství příkladů z praxe. Osobnost paní lektorky. Velmi příjemná atmosféra.Nápady na aktivity do výuky, bylo to super.
Příjemné, hodně nápadů, splnilo očekávání nových nápadů. Děkujeme.
Příjemná atmosféra mezi kolegy.
Využitelnost, inspirace pro žáky.
Věříme, že stejná hodnocení budou mít i další semináře, které v rámci projektu proběhnou.

Základy OSV

22.1.2012

V rámci projektu Aktivně ke vzdělávání, který realizuje naše škola spolu s partnerskými školami v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, proběhl ve dnech 17. – 19. ledna kurz Základy osobnostní a sociální výchovy. Zapojili se vyučující ze ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice, ZŠ Staré Město, ZŠ Ostrožská Nová Ves a ZŠ a MŠ Zlechov. Pod vedením lektorky Mgr. Dany Forýtkové si účastníci vyzkoušeli spoustu aktivit. Na otázku, co se jim mimořádně líbilo na vzdělávacím programu, někteří účastníci odpověděli:Vstřícnost lektora.
Aktivní zapojování do činností.
Vyvolané podněty, možnosti lektora, pohotovost.
Aktivity, reflexe, nápady.
Přístup lektora, množství aktivit, příjemná atmosféra.
Spousta materiálů a aktivit, ale spíše pro třídnické hodiny, pro běžnou výuku jsou časově náročnější (dají se ale samozřejmě upravit, jak nám bylo řečeno).
Nemusela jsem psát, všechny aktivity byly provedeny přímo v akci, čímž jsem si mohla vyzkoušet a i vybrat, které přímo využiji k práci.
Velká spousta materiálů, které se dají použít nejen ve vyučování, ale i v třídnických hodinách. Odbornost lektora.
Zásoba her k OSV.
Občerstvení, hezky upravená lektorka, neomezené požívání kofeinových nápojů.
Aktivita, praktičnost, aplikace do výuky – námětově.
Vše zajímavé, přínosné.
Aktivita Na Měsíc.

Třídnické hodiny jinak

13.11.2011

V rámci projektu Aktivně ke vzdělávání, který realizuje naše škola spolu s partnerskými školami v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,

proběhl ve středu 9.listopadu na ZŠ Staré Město seminář Třídnické hodiny jinak. Pod vedením lektorky Mgr. Dany Forýtkové vyučující diskutovali nad třídnickými hodinami, jejich zařazením do výuky, nad obsahem. Získali náměty pro vedení. Stejný seminář proběhl ve čtvrtek 10.listopadu na ZŠ Uherské Hradiště – Větrná. Semináře absolvovali vyučující ze ZŠ Staré Město, ZŠ Uherské Hradiště-Větrná, ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice.

V rámci projektu vznikly materiály, které mohou třídní učitelé využití.

Prezentace k třídnickým hodinám

Materiál k třídnickým hodinám

Týmová spolupráce v praxi

31.8.2011

V rámci projektu Aktivně ke vzdělávání, který realizuje naše škola spolu s partnerskými školami v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,

proběhly v hotelu Adamantino v Luhačovicích  v srpnu dva kurzy  Týmová spolupráce v praxi.První dvoudenní kurz proběhl ve dnech 25. – 26. srpna. Zúčastnili se jej pedagogové ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ a MŠ Zlechov. V pondělí 29. srpna přijeli do Luhačovic na dva dny pedagogičtí pracovníci ZŠ Staré Město. V obou případech učitelé spolu s lektory Mgr. Danou Forýtkovou, Mgr. Lubomírem Pelechem, Mgr. Dagmar Samsonovou a prof. PhDr. Alenou Vališovou, CSc. absolvovali zážitkové metody,  které pomohly k vzájemnému poznání kolegů i sebepoznání. Co se mimořádně líbilo na vzdělávacím programu? Uvádíme některé z odpovědí účastníků:
– Dobrá práce lektorů, otevřenost, odbornost.
– Přátelská atmosféra. Aktivní spolupráce.
– Nejen teorie, ale praktické zapojení se.
– Bylo to tvůrčí, akční, pohodové.Partnerská škola ZŠ a MŠ Uherské Hradiště-Větrná absolvuje v rámci projektu Týmovou spolupráci v praxi o podzimních prázdninách.
Věříme, že nám optimistická atmosféra vydrží ve sborovnách po celý rok.

ICT na míru

17.5.2011

Kurz je zaměřen na zdokonalení základních dovedností učitele při každodenní práci s počítačem, internetem i interaktivní tabulí,

základem jsou konkrétní praktické činnosti. V rámci projektu projektu se od ledna 2011 školí dvě skupiny – jedna z I. stupně, jedna z II. stupně staroměstské školy.  Obsah každého školení je „na míru“ konkrétním potřebám, lektorují přímo pedagogové naší školy – Mgr. Jana Slančíková, Mgr. Křivák a Mgr. Alan Navrátil.

V rámci aktivity vznikly materiály, které  mohou využít vyučující.

ICT v přírodopisu a ve fyzice

ICT v matematice

ICT v chemii

Práce s programem Word

Zobrazovací technika (vizualizér, dataprojektor,..)

Projekt Aktivně ke vzdělávání po půlroce

17.5.2011

Od 1. prosince realizuje naše škola spolu s partnerskými školami v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, dvouletý projekt Aktivně ke vzdělávání.

Partnerskými školami jsou základní školy Jalubí, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Uherské Hradiště – Větrná, a Zlechov.
Pedagogové  se společně vzdělávají – začátkem února absolvovali v Luhačovicích dvoudenní školení Cesta ke kritickému myšlení. V březnu jsme připravili seminář Ekologický projekt (Sedm barev duhy), začátkem dubna se na ZŠ Uherské Hradiště – Větrná uskutečnil seminář Finanční gramotnost.
V dubnu a květnu proběhly semináře Specifické poruchy učení a chování, kterých se zúčastnilo celkem 75 vyučujících. Byli rozděleni do dvou skupin (dvě skupiny I. stupně, jedna II. stupně).
Od ledna průběžně probíhají semináře ICT na míru – staroměstští učitelé obou stupňů se zdokonalují v práci s výpočetní technikou i s interaktivní tabulí.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Specifické poruchy učení a chování

17.5.2011

V rámci projektu Aktivně ke vzdělávání proběhly v měsících dubnu a květnu tři kurzy zaměřené na Specifické poruchy učení a chování.

Lektorka Mgr. Svatava Vyhlídalová poskytla příklady z praxe i z reedukace. Celkem se aktivity ve třech skupinách zúčastnilo 75 vyučujících ze základních škol Staré Město, Nedakonice, Zlechov, Jalubí i z Ostrožské Nové Vsi.

Finanční gramotnost

14.4.2011

Ve dnech 7. a 12. dubna proběhlo na partnerské škole ZŠ Uherské Hradiště – Větrná šklolení Finanční gramotnost.
Školení probíhalo ve dvou dnech po 4 hodinách. V první části lektor vysvětlil důležité pojmy z oblasti finanční gramotnosti, se kterými se žáci ZŠ mohou v praktickém životě setkat.  Vzhledem k tomu, že posluchači byli učitelé jak z 1. stupně, tak vyučující z 2. stupně ZŠ, nebylo školení úzce zaměřeno jen na aprobovanost pedagogických pracovníků, ale bylo přednášeno obšírněji. Ve druhé části školení byly lektorem nastíněny některé možnosti aplikace finanční gramotnosti do výukových hodin. Konkrétní ukázky příkladů a aktivit si hledali posluchači pod vedením lektora na internetu. Tato část školení se zdála být neefektivně využita a mohla být učitelům zadána jako samostatná práce mimo průběh školení.
Organizačně bylo vše zajištěno výborně včetně občerstvení a velkou výhodou bylo, že lektor přijel za posluchači na jejich pracoviště.

Ekologický projekt

1.4.2011

V rámci projektu Aktivně ke vzdělávání se uskutečnil pro pedagogy seminář Ekologický projekt – Sedm barev duhy.

Jednotlivé barvy duhy se prolínají stejně jako všechny součásti přírodního světa a světa lidí. Proto i v programu se postupuje od osobního, vnitřního přes vztahy mezi žáky ve třídě a škole, poznávání přírodních ekosystémů a krajiny v okolí až po globální pohled na svět a jeho problémy.U každé barvy duhy se pedagogové zastavili a prožili aktivity, které mohou uskutečnit i se žáky ve třídě. Velkým zpestřením byly také činnosti, které jsme v prosluněném odpoledni mohli prožít venku mimo školní učebnu. Semináře se účastnili pedagogové všech partnerských škol, které jsou do projektu Aktivně ke vzdělávání zapojeny.

Cesta ke kritickému myšlení…

6.2.2011

Jedna z prvních aktivit projektu Aktivně ke vzdělávání, která proběhla v hotelu Adamantino v Luhačovicích.

Ve dnech 4. – 5. února se v jeho prostorách vzdělávalo společně 48 pedagogů ze  základních škol ze Starého Města, Ostrožská Nové Vsi, Jalubí, Nedakonic a Zlechova. Pod vedením tří lektorek se seznámili s metodami pětilístku, skládankového čtení, kostky..Teď už jen zbývá aplikace do praxe…

Odpověď na dotaz – Aktivně ke vzdělávání

7.12.2010

V rámci výběrového řízení byl doručen jediný dotaz na zajištění ubytování, stravování a pronájem školících místností.
Uvádíme upřesňující odpověď.Požadujeme vždy dva obědy a dvě večeře, v celkové ceně je počítáno i s cenou coffee breaku. Vše je limitováno uvedenou  cenou.

Aktivně ke vzdělávání

5.12.2010

Od 1. prosince realizuje naše škola spolu s partnerskými školami v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, projekt Aktivně ke vzdělávání.
Partnerskými školami jsou základní školy Jalubí, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Uherské Hradiště – Větrná, a Zlechov. V průběhu dvou let se budou pedagogičtí pracovníci společně vzdělávat. Jsou pro ně připravena různá školení. Jako první  je čeká začátkem února dvoudenní školení Cesta ke kritickému myšlení. V přípravném týdnu nového školního roku vycestují sbory na semináře Týmová spolupráce v praxi. Mezi další aktivity patří ICT na míru, Finanční gramotnost, Specifické poruchy učení a chování, Ekologický projekt, Osobnostní a sociální výchova, Třídnické hodiny jinak, Asertivita v rodině a ve škole, Šikana ve školním prostředí a její řešení. Celková hodnota dotace je 853 000,- Kč. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.