Dvoudenní soustředění peeristů

18.10.2018
Dopravili jsme se vlakem do rekreačního střediska Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. Po ubytování a stanovení pravidel pobytu proběhla krátká diskuze o tom, proč jsme vlastně tady a jaká jsou očekávání peer aktivistů.

Poté jsme si stanovili a podepsali deklaraci peer aktivistů. Po svačině jsme se rozdělili do tří skupin. S panem učitelem Navrátilem se ti nejstarší probírali prezentacemi a připomněli si krizový plán v případě komplikací a další fígle potřebné k úspěšnému zvládnutí prezentací peer programů. Nejmladší peeristé s paní psycholožkou Ivanou Burešovou získali potřebné informace o alkoholu, drogách a kouření. S paní učitelkou Matyášovou připravovali pohádkové příběhy plné her a aktivit pro nejmladší žáky naší školy. Před večeří si někteří zahráli míčové hry, využili lanové centrum, průlezky a jiní si jen tak povídali. Deváťáci připravili stezku odvahy v blízkém okolí. Při čekání na setmění se sešel zbytek dětí v salónku na zajímavé povídání o sebepoškozování, alkoholismu a drogové závislosti  s panem učitelem Navrátilem. Druhý den pobytu jsme věnovali kresbě obrázků, které jsou neodmyslitelnou součástí prevence. Před odjezdem jsme zhodnotili pobyt a nechybělo slavnostní pasování nejmladších účastníků na peer aktivistu.

Výjezd peeristů proběhl v rámci projektu Efektivní prevence, který podpořil Zlínský kraj.

Zdravé pití na SŠPHZ v Uherském Hradišti

21.12.2016
V uplynulých dnech se žáci třídy 8.B a 8.C zúčastnili exkurze na SŠPHZ v Uherském Hradišti, kde se v rámci projektu Zdravé pití  s touto střední školou seznámili a také nahlédli pod pokličku umění míchaných nápojů.

Přivítaly nás studentky 1. ročníku hotelové školy, které nás v doprovodu paní magistry Maluškové seznámily se zásadami zdravého pití a předvedly nám, co se za krátkou dobu na této škole stačily naučit. A nebylo toho málo. Sami jsme si směli vyzkoušet, jak připravit lahodný koktejl nebo ovocné smoothie plné vitamínů a minerálů. A co jsme si vlastnoručně namíchali, jsme si také vypili. Ze školy jsme odcházeli plní energie a také s inspirací, kam by mohly vést naše kroky po ukončení základní školy.

Den prevence

27.6.2016
Jako každoročně na naší škole proběhl Den prevence pro žáky 7. ročníku. V tomto školním roce konkrétně ve čtvrtek 23. června. Jedná se o akci, která se uskutečnila v rámci projektu Efektivní prevence, který podpořilo MŠMT. Celá akce se týkala problematiky prevence rizikového chování a byla rovněž orientována na chování v krizových či jinak vypjatých situacích. Na žáky čekalo celkem 9 stanovišť, na nichž si mohli zkusit zásady první pomoci, dozvědět se něco nového o poruchách příjmu potravy či nemocech s nimi souvisejících. Další stanoviště se věnovala například alkoholismu, kouření či internetu. Na každém stanovišti měli žáci možnost se něco nového dovědět a tím si rozšířit své obzory.

Podle kladných ohlasů jsme přesvědčeni, že celá akce měla smysl a naplnila svůj záměr. I když jsme na konci dne byli už všichni velmi unavení a vyčerpaní, byli jsme nabiti, doufáme, že užitečnými, informacemi a domů jsme odcházeli s dobrým pocitem smysluplně stráveného dne. Děkujeme všem za spolupráci a 7.A, 7. B a 7. C za více než pohodový průběh akce.

Michaela Grebeňová, 9. D

„Nechte tabák ležet a pojďte s námi běžet …“

1.6.2016
Tímto heslem se 31. května inspirovali žáci 3., 4. a 5. tříd při štafetovém běhu. Oslavili tak Světový den bez tabáku. Běhu na travnatém hřišti se zúčastnilo celkem 172 žáků. Všichni se navzájem povzbuzovali a skandovali. Celou akci pomáhali organizovat peer aktivisté ze sedmého ročníku, kteří si pro své mladší spolužáky připravili také  prezentace o škodlivosti kouření a jeho těžkých zdravotních následcích. Po doběhnutí každý obdržel drobný upomínkový předmět a vítězné třídy dostaly malé odměny a diplomy. Všechny zúčastněné třídy se potom sešly při vyhlášení výsledků a na školním dvoře tak zaznělo společné a velmi hlasité „Nechte tabák ležet a pojďte s námi běžet..“

Pořadí tříd:

Třetí ročník: 1. místo 3. C, 2. místo 3. A, 3. místo 3. B

Čtvrtý ročník: 1. místo 4. A, 2. místo 4. C, 3. místo 4. B

Pátý ročník: 1. místo 5. C, 2. místo 5. B, 3. místo 5. A

Den bez tabáku

23.5.2016
V rámci projektu Efektivní prevence, který podpořilo MŠMT, proběhla v pátek 20. května ve sportovním areálu Rybníček preventivně-sportovní akce. Všechny třídy šesťáků postupně absolvovaly připravený program. Jeho součástí byl krátký vytrvalostní běh, kdy každý soutěžil nejen sám za sebe, ale i za svoji třídu. Druhou polovinu programu zahrnoval test teoretických znalostí o nebezpečí užívání cigaret a spirometrická zkouška kvality dýchacího aparátu. V obou částech programu museli žáci něco předvést – znalosti, rychlé nohy nebo správně fungující plíce. Ti nejlepší pak obdrželi drobné ceny. A ostatní se alespoň přesvědčili o tom, že cigareta do ruky dětem skutečně nepatří. Toto přesvědčení si s sebou určitě ponesou i dále…

Naše poděkování patří paní Haně Korandové z plicní ambulance MUDr. Stanislavy Kacrové a panu Mgr. Janu Musálkovi z KHS Zlín. Akce proběhla pod záštitou Ligy proti rakovině.

Peer program na 1.stupni

10.5.2016
Tento vrstevnický program je důležitou součástí našeho Minimálního preventivního programu. Stal se na naší škole už tradicí. Navazuje na ostatní oblasti prevence rizikového chování na obou stupních základní školy ve Starém Městě. Peer programy organizuje metodik prevence v úzké spolupráci s psycholožkou naší školy. Peer aktivisté, žáci osmých a devátých tříd, se seznamují s problematikou různých druhů rizikového chování a vytvářejí prezentace na dané téma.
V letošním školním roce proběhlo  už druhé setkání peer aktivistů s dětmi ve 2. a 5. třídách. Peer aktivisté do svých programů pro nejmladší žáky zařadili mimo jiné vyprávění o nebezpečném vlivu všudypřítomné reklamy, hry a písničky, které děti velmi zaujaly a pobavily. Ve 3. třídách vysvětlili dětem zdravý životní styl formou prezentací na interaktivní tabuli a vyzkoušeli si své znalosti ve skupinách. Starším žákům promítali prezentace a vedli dialogy o šikaně s tím, jak se jejím formám bránit. Seznámili je rovněž s bezplatnou linkou bezpečí a se schránkou důvěry, která je umístěna ve škole. U nejstarších žáků se zaměřili také na problematiku požívání alkoholických nápojů a kouření. Seznámili je s různými technikami odmítání těchto společenských nešvarů. Například odmítnutí s vysvětlením, převedení řeči jinam, porouchaná gramofonová deska, odmítnutí jako pomoc. Při scénkách, které si děti na daná témata zahrály, se zasmály a zároveň poučily. Poslední setkání peer aktivistů s žáky v tomto školním roce se uskuteční 3. května.

Peer program realizujeme v rámci projektu Efektivní prevence, který podpořilo MŠMT.

Strategie prevence rizikových projevů chování

22.6.2015
Strategie prevence rizikových projevů chování 

Efektivní prevence – průběžná zpráva

23.6.2014
V rámci dotační oblasti prevence kriminality MŠMT realizuje naše škola v roce 2014 projekt Efektivní prevence. Seznamujeme Vás s jeho průběžným hodnocením.

Průběžná zpráva z projektu

Bezpečný internet

14.4.20214
Ve středu 9. dubna proběhla beseda čtvrťáků s policistkou. Se žáky bylo obecně diskutováno, jaké jsou stránky, které navštěvují. Vše bylo konfrontováno s příklady ze života mladých lidí, kteří přes seznamky a facebooky posílali své osobní informace anonymním přátelům. Bylo vysvětleno, na jakých místech se mohou s neznámými lidmi setkat, a proč si mají dávat pozor. Úplně na závěr si žáci vyzkoušeli policejní pouta. Příběhy žáky očividně zaujaly. Všichni doufáme, že budou díky přednášce ve svém životě obezřetnější a opatrnější.

Web Rangers v akci

14.3.2014
Úderem páteční půlnoci tak jako všem skončil pracovní týden, tak i nám Web Rangerům naší školy odbil termín odevzdání a odeslání svých projektů směr český Google. Samozřejmě tímto naše práce nekončí. V projektu Web Ranger jsme se rozhodli na naší škole pokračovat i nadále. Naše projekty zahrnovaly široké spektrum činností. Od přednášek pro naše spolužáky, přes zábavnou hru inspirovanou online hrou Plants vs. Zombies, dále přes videa, jak se správně a bezpečně pohybovat v prostředí internetu (zejména sociálních sítí), až po tvorbu informačních letáků do všech tříd. Dále jsme chtěli o naší činnosti informovat i širší veřejnost, a to zejména prostřednictvím webových stránek školy.

Také jsme vytvořili otevřenou skupinu na Facebooku s názvem Buď na internetu bezpečně-poradna (Web Rangers), odkaz na ni naleznete zde

V budoucnosti máme také v plánu umístit článek o naší činnosti do regionálního tisku a uspořádat další vlnu přednášek pro budoucí šesťáky, jejich rodiče a učitele.

A kdo že vlastně na těchto projektech pracoval a mezi budoucí Web Rangers patří?

Tomáš Zajíc a Marek Skřivan ze 7.D

Tomáš Jelínek ze 7.D a Josef Juřička z 8.D

Richard Hájek a Leoš Husar z 8.D

Vendula Tylová a Roman Valenta z 9.D

Na závěr uvádíme odkazy na internetové stránky, kde můžete vidět naše práce:

http://www.youtube.com

http://www.youtube.com

https://www.youtube.com

Prevence rizikového chování

16.10.2013
Vážení rodiče, jsme si vědomi rostoucího nebezpečí užívání návykových látek u dětí a mládeže, a proto Vám přinášíme několik následujících rad z oblasti drogové problematiky.

Jak problém s návykovými látkami co nejdříve rozpoznat?

Projevy nejvyšší závažnosti relativně typické pro užívání návykových látek

Dítě přizná užívání drog.

Lékařské vyšetření prokáže problémy způsobené návykovými látkami.

Droga nebo jejich zplodiny se prokáží při laboratorním vyšetření (heroin a pervitin se dají prokázat 1-2 dny po aplikaci, konopí mnoho dní po aplikaci nebo při dlouhodobém braní i mnoho týdnů).

O užívání drog je informují spolužáci, učitelé, sousedé nebo jiní lidé v okolí.

U dítěte se najdou drogy nebo pomůcky k jejich zneužívání, např. jehly, stříkačky, malé dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret, krabičky od léků, „psaníčka“ (malé čtvercové obálky s drogou) apod.

Četné jizvy po vpiších v povrchových žilách.

Dítě má přátelé a známé, kteří berou drogy nebo nadměrně pijí alkohol.

Z dítěte se stává „odborník na drogy“. Vysvětluje jejich braní, zastává se jich, poukazuje na jejich „léčivé“ účinky, nepřiměřeně se věnuje studiu literatury o drogách, zdobí se symboly drog apod.

Krádeže ve třídě nebo v domácnosti u předtím bezúhonného dítěte (časté také u problémů s hazardní hrou).

Nevysvětlitelné útěky z domova, po kterých se dítě vrací ve špatném stavu.

Projevy menší závažnosti, které mohou ukazovat i na jiné problémy v životě dítěte

Ztráta dobrých přátel, uzavírání se do sebe, případně má pochybné starší známé.

Před tím normální dítě začne být nezdravé, neduživé a odmítá lékařské vyšetření. Časté úrazy a nemoci u dříve zdravého dítěte.

Narůstající potřeba peněz (opět se může jednat i o hazardní hry).

Zanedbává péči o zevnějšek.

Náhle se zhoršil prospěch ve škole.

Neomluvené hodiny a pozdní příchody do školy.

Nespolehlivost.

Nevolnost, zvracení. Náhlá změna jídelních návyků (zejména u dívek se ale může jednat i o některou poruchu příjmu potravy).

Náladovost, podrážděnost, nesoustředěnost, poruchy paměti.

Úzkosti a deprese.

Nadměrná aktivita nebo apatie či jejich střídání.

Nespavost nebo nadměrná spavost.

Tajnůstkářství.

Náhlé zhoršení chování, konfliktnost, podrážděnost, nervozita a agresivita.

Ztráta kvalitních zájmů.

Projevy, týkající se jednotlivých návykových látek

Alkohol vyvolává známý obraz opilosti a typický zápach z úst, který se může dítě snažit maskovat dezodoranty, vonnými tyčinkami apod.

Tlumivé léky vedou ke stavu podobnému opilosti, ale z dítěte není cítit alkohol (nezřetelná výslovnost, útlum, zhoršená pohybová souhra a poruchy rovnováhy).

Konopí: Zarudlé spojivky, dítě hlasitě mluví, nepřiměřeně se směje, typický zápach připomínající pálící se bramborovou nať, případně i závratě a poruchy rovnováhy.

Pervitin: Nadměrná a často bezúčelná aktivita. Zornice jsou rozšířené. Droga také někdy vyvolává i pocity pronásledování. Poměrně typickým příznakem po odeznění působení pervitinu bývá dlouhý spánek jako projev spánkového dluhu a vyčerpání. To je někdy následováno depresí.

MDMA („extáze“): Chemickou strukturou má blízko k pervitinu a projevuje se podobně včetně útlumu a možných depresí po odeznění účinků drogy.

Halucinogeny (např. LSD): V dostatečných dávkách se projevují poruchami vnímání, jako jsou halucinace a iluze, časté je podivné a nesmyslné chování, pohrouženost do vnitřního světa, zmatenost. Zornice bývají rozšířené. Po odeznění účinků drogy mohou přetrvávat duševní potíže (deprese, úzkosti apod.).

Těkavé látky se projeví typickým zápachem příslušné těkavé látky (např. toluen) z dechu a oděvu.

Heroin: Dítě je utlumené, spavé, pohroužené ve vnitřním světě, zúžené zornice nereagují na světlo, dech je pomalý, řeč často nesrozumitelná. Libost a tupá blaženost (euforie) bývá vystřídána nezájmem a někdy i depresí. Stav po vysazení vysokých dávek drogy se projevuje nejčastěji bažením po droze, nevolností až zvracením, svalovými bolestmi (ty spolu s nespavostí přetrvávají nejdéle), slzením, rozšířením zornic, husí kůží, pocením, průjmy, tep je rychlejší, někdy se objeví i teplota.

Samozřejmě existuje způsob, jak se doma sami můžete přesvědčit o tom, zda Vaše dítě požilo drogu.

V lékárnách lze objednat DYNEX TEST, který je schopen určit přítomnost drogy v moči.

Podrobnější informace o těchto testech můžete nalézt na webových stránkách http://www.dynex.cz

Tyto a další cenné rady naleznete také na webových stránkách Národní protidrogové centrály Policie České republiky.

Citovali jsme i ze stránek www.drnespor.eu.

Efektivní prevence – průběžná zpráva

1.10.2013
V rámci dotační oblasti prevence kriminality MŠMT realizuje naše škola v roce 2013 projekt Efektivní prevence. Seznamujeme Vás s jeho průběžným hodnocením.

Realizujeme aktivity, které kladou důraz na principy efektivní primární prevence, jsou založeny na soustavnosti a dlouhodobosti, aktivnosti, přiměřenosti. Vyhýbáme se jednorázovým aktivitám a spolupracujeme s dalšími subjekty (OSPOD, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, kontaktní centrum Charáč, lékaři z různých oborů). Spolupráce se SVP Help a PPP je samozřejmostí. Cílem je realizace kontinuálních a komplexních programů, interaktivních programů v menších skupinách, vytváření dobrého klimatu ve třídě i skupině.

V rámci jednotlivých ročníků jsme dosud ve shodě s projektem realizovali interaktivní zážitkové programy:

3. ročník: Nechej mě, nelíbí se mi to! (prevence šikanování, zneužívání)

4. ročník: Žij a nech žít! (naučme se akceptovat a vážit si jeden druhého)

5. ročník: Co dělat, když se mi nedaří? (jak zvládat zátěžové situace)

6. ročník: Duševní zdraví. Způsoby zvládání stresu. Styly učení, jak vyzrát nad přípravou do školy.

7. ročník: Mezilidské vztahy – kluci versus holky

8. ročník: Hodnoty a hodnotový systém člověka. Životní plány, cíle, vize, sebeocenění

9. ročník: Zvládání zátěžových situací. Jak se vyrovnat s neúspěchem?

Interaktivní zážitkové programy realizuje školní psycholožka.

Ve spolupráci s ostatními subjekty jsme realizovali besedy:

2. ročník: Chovej se zodpovědně. Hasík.

4. ročník: Bezpečný internet. Zdravotnická přednáška.

6. ročník: Hasík. Beseda s OSPOD.

7. ročník: Kyberšikana. Facebook a jeho nebezpečí.

8. ročník: Trestní odpovědnost mládeže.

9. ročník: Zdravotnická přednáška

Důležitá byla i návštěva pracovnice Charáče na třídních schůzkách 7. ročníku – Jak poznat žáka pod vlivem návykové látky?

Proběhla i školení pedagogů:

Šikana ve školním prostředí a její řešení – PaedDr. Zdeněk Martínek, pedagog a psycholog

Extrémismus a škola – Mgr. Dana Forýtková

Rizikovému chování předcházíme i poznávacími aktivitami a pobyty žáků 6. ročníku, které jsou nezbytné, protože v 6. ročníku díky dojíždějícím žákům vznikají nové kolektivy. V prvním školním týdnu probíhali stmelovací aktivity v rámci třídy, žáci společně poznávali i Staré Město, současně plnili úkoly s tím spojené.

Adaptační pobyty proběhly pro VI.AC ve dnech 17. – 18. září, pro VI.BD ve dnech 19. – 20. září v rekreačním zařízení Kopánky. Spolu se třídními se zúčastnila i školní psycholožka, která vedla aktivity se zaměřením na skupinovou spolupráci, řešení problémových situací.

V 1. ročníku mají žáci poznávací a stmelovací aktivity zařazeny v prvním týdnu školní docházky pod názvem Pohádkový týden.

Realizátorem projektu je školní poradenské pracoviště, které je také odborným garantem veškerých aktivit. Prioritně je tvoří školní psycholožka, metodici prevence, výchovné poradkyně a vedení školy. Žáci II. stupně po proškolení školní psycholožkou a metodiky prevence prezentovali jednotlivá témata k prevenci rizikového chování žákům na I. stupni.

Realizace peer programu (probíhá v průběhu roku):

2. ročník: Proč je výhodné být zdravý, jak správně užívat léky.

3. ročník: Vliv kouření na lidské zdraví, krátkodobé a dlouhodobé účinky kouření.

4. ročník: Vliv alkoholu na lidské zdraví, krátkodobé a dlouhodobé účinky konzumace alkoholu.

5. ročník: Závislost na užívání marihuany, závislost na těkavých látkách a jejich vliv na lidské zdraví.

6. ročník: Co je lepší než alkohol a drogy? Proč je dobré nekouřit? Jak zahnat nudu? Co má člověk dělat, když má trápení?

7. ročník: Léky jako drogy. Tabák, tabakismus a jeho důsledky. Alkohol, alkoholismus a jeho důsledky. Jiné drogy, které společnost toleruje. Způsoby odmítání. Zdravý životní styl.

8. ročník: Kouření a jeho nebezpečí pro zdraví. Alkohol a jeho nebezpečí pro zdraví. Organická rozpouštěla. THC. Patologické hráčství. Způsoby odmítání. Zdravý životní styl.

9. ročník: Účinky alkoholu, stádia používání alkoholu. Poruchy přijmu potravy. Sebepoškozování. Společnost a drogy – vliv reklamy. Rasismus a xenofobie.

V rámci projektu jsme v budově I. stupně na nám. Hrdinů 1000 vybudovali 3 relaxační koutky, které slouží ke zklidnění hyperaktivním dětem během vyučování. O přestávkách koutky využívají i ostatní žáci pro relaxaci a odpočinkový pobyt. V prostorách školní družiny na nám. Hrdinů 715 je vybudován relaxační koutek s prvky Snoezelenu. Zde mohou relaxovat nejen žáci, kteří navštěvují školní družinu, ale v dopoledních hodinách i ostatní žáci I. stupně.

Seznamovací pobyty žáků 6. tříd

23.9.2013
Ve třetím zářijovém týdnu uskutečnila škola dvoudenní seznamovací pobyty žáků 6. tříd v rekreačním středisku Kopánky na kopci zvaném Mikulčin vrch.

Do krásného prostředí Bílých Karpat se jako první vydali ve dnech 17. a 18. září žáci tříd VI.A a VI.C v doprovodu třídních učitelek Mgr. Viery Valíčkové, Mgr. Lýdie Podhrázké a paní učitelky Mgr. Evy Koňaříkové. Po nich následoval ve dnech 19. a 20. září seznamovací pobyt tříd VI.B a VI.D pod vedením třídních učitelek Mgr. Veroniky Kašné, Mgr. Jitky Kardosové a paní učitelky Mgr. Petry Blažkové. Oba seznamovací pobyty doprovázela školní psycholožka Mgr., PhD. Beáta Kroutilíková. Seznamovací pobyty jsou součástí projektu Efektivní prevence, který škola realizuje díky podpoře MŠMT.

Cílem seznamovacích pobytů bylo nejenom se poznat, ale také ukázat žákům cestu ke vzájemné spolupráci, toleranci, naslouchání a respektování. K tomu směřovaly jak aktivity, jež připravily pro své žáky třídní učitelky spolu s pedagogickým doprovodem, tak i aktivity přichystané školní psycholožkou. Spoustu zábavy si žáci užili např. při řešení přechodu přes „bažinu“, při přenášení tzv. býčího oka, při prolézání „pavučinou“ či při chůzi připomínající stonožku. Celý program byl rovněž doplněn o různé sportovní aktivity a v neposlední řadě nechyběla ani vycházka po krásném okolí.

Přestože počasí nebylo takové, jaké bychom si přáli, žáci si užili spoustu legrace a pochopili náročná pravidla spolupráce vedoucí k dosažení společného úspěchu. Jednotlivé třídní kolektivy se vzájemně lépe poznaly, navíc poznaly i své paní učitelky mimo prostředí školy. Mnozí žáci si tu našli nové kamarády. Domů se tak všichni vraceli bohatší o spoustu nových zážitků.

Přejeme všem žákům, ať se jim ve škole líbí a podaří se jim vytvořit výbornou partu skvělých lidí, aby mohli na základní školu a na své kamarády vzpomínat v dobrém po celý život.

Pohádkový týden plný her

8.9.2013
Žáci prvních tříd úspěšně zvládli svůj první týden ve škole. Každý den přicházeli naši prvňáčci do školy s velkým očekáváním. Vždy je totiž celým dopolednem provázela nová pohádka. V úterý na ně čekala pohádka O kohoutkovi a slepičce, ve středu O perníkové chaloupce, ve čtvrtek byl jejich kamarádem Budulínek a v pátek s pohádkou O veliké řepě ukončili celé pohádkové putování. Prostřednictvím pohádek tak děti postupně pronikaly do tajů matematiky, zvládaly své první psací pokusy, vyzkoušely si také stříhání a lepení, naučily se nové písničky a hry a samozřejmě se seznámily se svými budoucími spolužáky. První týden ve škole budou žákům připomínat nejen prožité veselé zážitky, ale také soubor pracovních listů Můj první týden ve škole.

Facebook aneb Co vám ve škole neřekli

17.6.2013
Dne 17.června proběhla na naší škole zajímavá beseda s pracovníky Univerzity Palackého. Žáci 7. ročníku byli upozorněni na to, že Facebook je nutno vnímat jako nástroj, který lze využít pozitivně, ale i negativně. Zajímavou formou byli upozorněni na rizika sociální sítě, zejména na kyberšikanu, sexting a na problematiku sexuálních útočníků. Všichni již také vědí, kde v případě problémů hledat pomoc.

Přednáška pro dívky 9. ročníku

16.6.2013
Ve čtvrtek 13. června se všechny dívky z devátého ročníku zúčastnily besedy s paní gynekoložkou z uherskohradišťské porodnice.Tato beseda trvala přibližně 2 hodiny, ve kterých jsme se dozvěděly spoustu nových vědomostí, a dokonce jsme si zopakovaly informace, které už známe. Paní doktorka byla velmi sympatická a vstřícná a my jsme se jí mohly na cokoli zeptat, ať už to byly otázky všední či otázky, se kterými se každodenně nesetkáme. Vládla příjemná atmosféra a jistě bych s touto besedou pokračovala i nadále. Doufám, že se získanými informacemi dobře naložíme a v budoucnu se nám budou hodit.

Daniela Miklíková, IX. B

Beseda s policií

6.3.2013
V březnu se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy na téma Trestní činnost páchaná mládeží a na mládeži. Celé povídání měla na starost mladá policistka v uniformě, která byla na besedu plně připravena. Více jak 45 minut se neslo v duchu kouření, alkoholu a návykových látek obecně. Během hodiny se mohli žáci podívat na nejběžnější drogy a vyslechli si dobré rady do života – kolik promile lze nadýchat z alkoholických nápojů, kolik gramů marihuany už je trestný čin, zda můžou pěstovat doma rostlinky marihuany. Žáci se také dozvěděli, jaké trestné činy související s návykovými látkami musela policie řešit a jak dopadli viníci. Naši žáci se nebáli a nestyděli ptát na to, co je zajímá.

Věříme, že podobné akce mají smysl a naši žáci si rozšíří obzory v trestní oblasti.