Škola pro život II.

2.9.2012

Škola realizuje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblasti podpory 1.4 OP VK Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, projekt Škola pro život II.. Celková hodnota projektu je 3 098 724 Kč. Projekt se začal realizovat od 01.09.2010.

V rámci šablon idividualizace jsme ve školním roce 2010/2011 rozšířili půlení skupin na výuku cizích jazyků (šablona Individualizace výuky cizích jazyků) a na výuku informatiky (šablona Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií). Vznikly nové volitelné předměty – Tvorba www, Počítačová grafika, Chemické hry a pokusy, Chemicko-biologická praktika (šablony Individualizace prostřednictvím digitálních technologií a Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů). Škola využila většiny šablon inovací. V rámci šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vznikly učební materiály. Zájemci mohou kontaktovat autory na zsstmesto@zsstmesto.cz.

Seznam materiálů vzniklých v rámci projektu

EU peníze školám

3.9.2010
Od září 2010 naše základní škola čerpá finanční prostředky z projektu EU peníze školám.
V září 2010 získala škola dotaci z projektu EU peníze školám v celkové částce 3 098 724 Kč. V dvouletém období bude finanční částka použita na dělené hodiny, na posílení mezd na podporu výuky cizích jazyků, čtenářské a informační gramotnosti, matematiky, finanční gramotnosti, přírodních věd a na využívání ICT. Škola zakoupí i moderní technické vybavení. Během celé realizace projektu vytvoří vyučující 1 704 vzdělávacích materiálů, jejichž smyslem je zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků při vzdělávání. Ty následně ověří ve vyučovacích hodinách.