Dnešní den byl věnován živlu VZDUCH. Abychom si ho dostatečně užili, máme v nohách přes 8 km. Šli jsme se totiž podívat na velkou farmu do Zašovic. Počasí nám ale opravdu nepřálo. Celou cestu i při návštěvě farmy nám hodně pršelo. Přesto jsme se podívali na prasátko Otylku, hejno hus a kačen, hladili jsme si pastevecké psy, koníky i kravičky. Abychom dostatečně proschli, hráli jsme odpoledne v…

Po přebohaté snídani - chléb, šunka, sýr,  okurky, rajčata, papriky, jogurt, müsli, med, džem, jogurtová pomazánka - začal náš druhý den. Protože byl určen živlu ZEMĚ, opět vše probíhalo v přírodě. Dopoledne jsme hráli lesní hry, kdy vyvrcholením byla tvorba lesních vůní s vítězným "parfémem" Vája. Potom jsme se vydali na lov lesních "breberek", které jsme pozorovali, porovnávali a určovali. Po…

news
Aktuality13.10.2015

Projekt Naše město

Žáci třetích tříd pracovali společně na projektu Naše město.Tento projekt jsme jako vždycky zpracovávali nejen v hodinách prvouky, ale téma jsme zařadili i do ostatních předmětů. Všechno začalo návštěvou na radnici, kde se žáci dozvěděli spoustu informací, které potom dále využívali při práci. V hodině výtvarné výchovy jsme malovali krojované postavy a v pracovních činnostech zase skládali…

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška). Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zákonný zástupce řediteli příslušné střední školy v termínech: - do 30. listopadu 2015 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou; - do 15. března 2016…

Po tříhodinové cestě jsme šťastně přijeli do Chaloupek, našeho místa školy v přírodě.Hned po ubytování nás čekal chutný oběd a seznámení s novými vyučujícími i orientací v budově a okolí. Podívali jsme se také na místní malou farmu, kde jsme si mohli pohladit kozy, ovečky i pašíka. Odpoledne jsme už pilně pracovali. Vyslechli jsme si mnoho zajímavého o prvním z živlů - vodě. Potom jsme tvořili…

news
Aktuality09.10.2015

Den plný informací

Ve dnech 8. a 9. října se žáci 6. ročníku zúčastnili dvou exkurzí. Každá třída navštívila Městskou knihovnu ve Starém Městě a Památník Velké Moravy. V knihovně žáci získali řadu praktických informací o tom, jakou literaturu obsahuje knihovní fond, jak se mají orientovat ve fondu knihovny, jak pracovat s katalogem knih na počítači a v neposlední řadě, jak si počínat při vyhledávání různých…

Ve středu 7. října se konalo krajské kolo přespolního běhu v Bystřici pod Hostýnem. Družstvo mladších žákyň ve složení E. Jakůbková, S. Burešová, V. Říhová, B. Jagošová, A. Svobodová a T. Cigošová do tohoto kola postoupila díky 2. místu z okresního kola v Uh. Ostrohu. Zde se děvčatům nepodařilo obhájit dobré umístění díky hromadnému pádu ihned po startu. Přesto děvčata závod dokončila i se…

news
Aktuality08.10.2015

72 hodin

Od dnešního poledne až do pátečního odpoledne budou na naší škole probíhat práce spojené s projektem 72 hodin. A co je 72 hodin? Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po čtvrté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem…

Ve středu 7. října jsme na naší škole připravili již čtvrtý ročník přírodovědné soutěže pro žáky pátého ročníku základních škol o "Putovní pohár mladých přírodovědců". Soutěžní družstva tvořili žáci ZŠ Staré Město, ZŠ Nedakonice, ZŠ Jalubí, ZŠ Uherské Hradiště Větrná, ZŠ Ostrožská Nová Ves a ZŠ Zlechov. V letošním roce jsme opět přivítali přes sto soutěžících dětí. Soutěž se tradičně skládala z…

news
Aktuality08.10.2015

Exkurze v ZOO Zlín

Již tradičně se žáci 8. ročníku zúčastnili přírodovědné exkurze ve zlínské zoologické zahradě. Po dobrých zkušenostech z let předchozích jsme pro ně objednali vzdělávací výukové programy nabízené vzdělávacím centrem zlínské ZOO se zaměřením na jednotlivé ekosystémy planety Země. V pondělí 5. října žáci třídy 8.A a 8.D absolvovali programy "ŽIVOT POD MOŘSKOU HLADINOU" a „SAVANY A STEPI AFRIKY“.…

Vážení rodiče, v minulém školním roce se do vašich rukou dostalo dotazníkové šetření Třídění odpadů v domácnostech, jehož výsledky nyní přinášíme. Šetření proběhlo ve dvou vlnách. Nejprve jsme dotazník zaslali v papírové podobě, zpět se nám vrátilo ale pouze 69 odpovědních listů a vybírání odpovědníků nazpět bylo časově i organizačně náročné. Proto jsme využili možnosti zaslat dotazník v…

news
Aktuality06.10.2015

Druhá plavba

Začátek školního roku byl úspěšně zahájen a na volná místa v žákovském parlamentu byli nově zvoleni žáci 6. tříd a také ekotým byl doplněn o nové členy. Nezbývalo než zahájit naši společnou cestu v tomto školním roce. A tak se také stalo. Žákovský parlament i ekotým vyrazili v rámci projektu Na palubě parlamentu, který je podpořený Zlínským krajem, do hotelu Háj v Nové Lhotě.  Po příjezdu a…