news
Aktuality26.09.2006

Ozdravný pobyt 5.A a 5.C

Děti pátých tříd strávily slunečný týden na Martiňáku v krásném prostředí Beskyd. Přečtěte si teď o jejich zážitcích. V úterý o půl deváté ráno jsme vyšli na dlouhý výlet na Pustevny. Ve dvanáct hodin jsme byli na místě, sedli jsme si do trávy, poobědvali jsme a dostali jsme rozchod. Tomáš, 5. A Ušli jsme 17 km. Na zpáteční cestě nás tak bolely nohy, že jsme sotva došli. Verča, 5.A Když jsme…

Výběr ukázek ze slohových prací žákůVypravili jsme se s celou třídou na školu v přírodě. Užívali jsme si krásného prostředí ve Velkých Karlovicích. Hráli jsme různé hry. Při jedné z nich jsem našla velký hřib, který jsme usušili.Patrika 4.ADruhý týden v září jsme jeli na školu v přírodě. Hráli jsme tam hry, měli jsme různé soutěže a byli jsme na dvou výletech. Nejvíc mě bavila stezka odvahy a…

news
Aktuality18.09.2006

Olympijský den 2. tříd

Druhé třídy si pro uskutečnění olympijského dne vybraly skutečně to nejlepší letošní počasí - slunečno, bezvětří, právě vhodná teplota. Lokalita Kunovského lesa vhodně doplňovala už tak vynikající podmínky. Nově upravené a krásnými průlezkami vybavené dětské hřiště uprostřed vzrostlých stromů bylo pro většinu dětí milým překvapením, protože po několikakilometrové pěší cestě nic takového v lese…

news
Aktuality14.09.2006

Olympijský den ...

Začátkem letošního školního roku jsme pro žáky naší školy uspořádali tradiční přespolní běh Kunovským lesem, pořádaný v rámci Olympijského dne.Na 1,8 km dlouhou trať se za krásného slunečného počasí postavili 7. září 2006 chlapci i děvčata osmých a devátých ročníků. Všichni, kteří se na trať vydali, také zdárně proběhli jejím cílem. Tři nejlepší v každé kategorii byli při vyhlášení výsledků…

news
Aktuality14.09.2006

Den plný her

V pátek 8.9.2006 proběhl v prvních ročnících, v rámci projektu Mosty, Den plný her.Cílem tohoto dne bylo utváření pozitivních postojů k sobě samému a odstranění bariér mezi žáky prvních tříd. Děti se navzájem lépe poznávaly, učily se vstřícnosti, ohleduplnosti a toleranci. Pod vedením zkušených pedagogů žáci  v průběhu dopoledne hráli hry zaměřené na seznámení stmelení kolektivu - např. Pohybové…

Školní rok jsme zahájili v 8 hodin na II. stupni za přítomnosti starosty Starého Města pana  Miroslava Shönbauma, místostarosty pana Josefa Bazaly, starosty Kostelan pana Josefa Bozděcha, pana faráře Miroslava Suchomela a předsedy SRPŠ pana ing. Stanislava Trňáka.Na I. stupni se k hostům přidal i starosta Jalubí pan ing. Karel Malovaný. Po slavnostních projevech, které na I. stupni sledovala i…

Slova písně, se kterou se loučil pěvecký sbor na radnici s deváťáky:V městě, jó v městě ve Staráku koná se párty deváťáků, žádná divná věc to není, deváťáci totiž školu opouštějí.Tahleta párty deváťákůtančí valčík, tančí polku,už jim choděj esemesky,že skončily na základce jejich stesky.Ref. Protože tahle cháska už dojela na konečnou,a proto za školu už asi nikdy neutečou.Protože deváťáci,…

I letos proběhlo na staroměstské radnici slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd. Uvádíme úvahu A. Janíkové nad tím, co jí škola dala a vzala: Když jsem byla malá, chtěla jsem být učitelkou. Vždycky jsem si myslela, že je to lehké povolání. Díky škole jsem však zjistila, že tomu tak není. Během let strávených v ní jsem přemýšlela o dalších jiných možnostech. Jednou to byla zpěvačka, podruhé…

Ve dnech 20. a 22. 6. 2006 proběhly sportovní dny města Uherské Hradiště, které se staly kořistí žáků ze Základní školy ve Starém Městě. V atletických disciplínách nasbírala naše škola 3 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili. O tento úspěch se zasloužili tito žáci: Martin Petek 1. místo v hodu kriketovým míčkem výkonem 73,5 metrů, Jaroslav Klůs 1. místo 60 m 7,34 a dálka 5,47 m, Radim Juráň…

Ještě před ukončení školního roku se naše třída 5.C vydala na svou poslední společnou akci, a to do ÚSP Medlovice. Zdejší vedoucí paní Copláková a výchovní pracovníci nás pozvali na návštěvu za dětmi, kterým jsme poslali část finančního výtěžku z vánočního jarmarku. Částka to nebyla příliš velká, přesto vyvolala velmi příjemnou odezvu ze strany ústavu. Po příchodu a uvítání a po malém…

news
Aktuality30.06.2006

Den dětí

Oslavy Dne dětí na 1. stupni naší školy proběhly ve středu 14. 6. ve spolupráci se žáky sedmých tříd. 1. a 2. třídy se ráno přesunuly na Dům dětí a mládeže. Zde byla pro ně připravena jednotlivá stanoviště, kde děti plnily zábavné úkoly. Zapálily táborový oheň a začaly si opékat špekáčky. Každý si smlsnul na tom, co mu maminka ještě přichystala. Byla připravena i bohatá tombola. Všechny děti…

Během tohoto školního roku probíhal na naší škole projekt s názvem Svět kolem nás. V rámci projektu zpracovaly 4. třídy tři témata: 4.A Baťův kanál 4.B Moravský kras 4.C Brno Všechna témata byla zpracována a prezentována na nástěnkách školy. Současně proběhla exkurze do dané lokality. Každá třída zpracovala svou prezentaci také na počítači. Tyto prezentace byly postupně v rámci výuky promítnuty…