news
Aktuality29.06.2006

Koncert Svatého Pluku

Ve středu 28. 6. 2006 vystoupil v atriu naší základní školy proslulý pěvecký sbor Svatého Pluku. Pro žáky 6. - 9. tříd uspořádal 2 koncerty, které sklidily velký úspěch. Studenti vystupují pod vedením výborného hudebníka Jana Gajdošíka, který pro sbor upravuje známé i méně známé písně světového repertoaru. Sbor nacvičuje v současné době na Gymnaziu v Uherském Hradišti a navštěvuje ho asi 25…

news
Aktuality23.06.2006

Archeoskanzen Modrá

20. 6. 2006 navštívili žáci 7. ročníků v rámci hodiny dějepisu archeoskanzen na Modré. V průběhu hodiny a půl jsme se dozvěděli o historii Velké Moravy a prohlédli si opevněné sídliště s jednotlivými stavbami, které jsou tvořeny podle předlohy skutečných archeologických objektů. Celý skanzen se člení na několik celků. Nejdříve jsme prošli vstupní branou se strážními věžemi, na něj pak navazuje…

Ve čtvrtek dne 15. června 2006  v rámci výuky pracovní činnosti – dílen  navštívili  žáci 9.tříd Pilu Martinák ve Starém Městě. Zde se seznámili s technologií provozu zpracování dřeva . Po provozu je provedl a odborný výklad podal majitel pily pan Martinák. Žáci si rovněž mohli vyzkoušet své znalosti v poznávání  různých druhů  dřeva podle kůry, struktury, barvy, vůně. Viděli práci katru,…

news
Aktuality15.06.2006

Exkurze do Osvětimi

Dne 29. května 2006 se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi. Prohlédli si také krásné historické centrum Krakova. Koncentrační tábor Osvětim byl vybudován pro polské politické vězně v roce 1940. Původně měl sloužit jako nástroj teroru a vyhlazování Poláků. Časem sem začali nacisté posílat lidi z celé Evropy, zejména Židy. Osvětim se tak stala místem největšího…

Osumkrát na stupních vítězůVe středu 7.června uspořádala Plavecká škola v Uherském Hradišti tradiční závody v plavání pro žáky 1. stupně ZŠ. Vybraní zástupci žáků z 1. – 5. ročníku reprezentovali naši školu v plaveckých disciplinách: 1. r.               25 m prsa 2. - 3. r.        50 m prsa,                     3 x 25 m smíšená štafeta prsa4. - 5. r.        50 m volný způsob,                   …

Fotbalové mužstvo žáků naší školy dosáhlo skvělého úspěchu - 3. místo v celorepublikovém finále školského poháru Coca Cola. Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme. Konečné pořadí: 1.místo ZŠ BÍLOVEC 2.místo ZŠ SMIŘICE 3.místo ZŠ STARÉ MĚSTO 4.místo ZŠ NOVÉ STRAŠECÍ 5. místo ZŠ BRNO 6. místo ŽŠ PROSTĚJOV 7. místo ZŠ NERATOVICE 8. místo ZŠ OSTRAVA 9. místo ZŠ VOTICE 10. místo ZŠ PRAHA 11. místo…

Ve dnech 24. a 25, května 2006 jsme společně podnikli exkurzi do skláren v Rapotíně, do výrobny ručního papíru ve Velkých Losinách, do zámku Velké Losiny a výstup na nejvyšší horu Jeseníků Praděd, čímž jsme navázali na přírodovědné a vlastivědné učivo pro 5. třídu.      První den jsme kolem 11. hodiny dorazili do Rapotína, kde nás už očekával zástupce skláren. Nejdříve nás zavedl do muzea…

Dne 5. května 2006 se žáci 5. tříd zúčastnili přírodovědné soutěže, kterou pořádal  Městský úřad ve Starém Městě. Za doprovodu třídních učitelek  se žáci dostavili do zasedací místnosti MěÚ, kde je neformálně přivítal pan starosta Miroslav Schönbaum  a společně s paní Pluhařovou, která celou soutěž organizovala,  popřál všem hodně úspěchů při plnění  přírodovědných úkolů a znalostního testu.  …

news
Aktuality29.05.2006

Beseda s lesníkem

V měsíci březnu jsme se  v rámci projektu „Příroda kolem nás  - lesy v ohrožení “ setkali s fundovaným lesníkem, ekologem a pedagogem na vysoké lesnické škole  Mendlovy univerzity v Brně ing. Michalčíkem. Beseda probíhala v každé třídě 5. ročníku a po krátkém úvodu se kluci i holky dověděli zajímavosti z oblasti života zvěře, zvláště při letošní kruté a dlouhé zimě, způsoby jejich ochrany a…

news
Aktuality26.05.2006

Třeťáci na výletě

V polovině května se žáci  3.A a 3.B vypravili na hrad Bouzov  a do Javoříčských jeskyní. Ačkoliv jim počasí zrovna nepřálo, na hezké dojmy z výletu to nemělo vliv. Hrad vypadal už z dálky jako z pohádky a taky jeho prohlídka nikoho nezklamala. Zpestřením dopoledne byla účast na programu Středověké husitské válečné zbraně. Každý žák si vyzkoušel, jak se střílí z kuše a viděl použití velkého praku…

news
Aktuality24.05.2006

Koloběžkiáda

Ve středu 26. dubna byla na školním dvoře ve spolupráci s DDM Staré Město uspořádána pro děti 1. - 3. ročníku Koloběžkiáda. Jednotlivci si nejprve mohli otestovat svou zručnost v diciplínách překážkové dráhy, jako jsou jízdy v osmičkách, slalom, jízda jednoruč s pohárkem vody, úzká stopa, zastavení u značky. Na závěr proběhl v každé třídě závod v rychlostní jízdě, poté již následovalo jen…

news
Aktuality19.05.2006

Výlet prvních tříd

Když se vydatně rozprší na školním výletě, je to hotové neštěstí. Prvním třídám nepršelo, přímo lilo! Přesto nebyl výlet vůbec pokažený . První třídy byly totiž na ranči v Kostelanech a tam se výlet podaří za každého počasí. Prohlídka stájí a výběhů, krásná „čerstvá“ hříbátka, ukázka výcviku kovbojských koní, závody v indiánských disciplínách – hod tomahavkem, střelba z luku, chytání koní do…