12.09.2023

KLUBKIÁDA 1. TŘÍD

Za krásného dopoledne 12. září se na hřišti za naší školou rozhořel olympijský oheň v podobě

barevných balonků. Žáci 1. ročníku soutěžili v netradičních disciplínách, které si pro ně

připravilo SVČ Klubko. Před soutěží se děti zahřály tancem.  Každý účastník dostal své

závodní číslo. A mohly se jít plnit úkoly. Na děti čekal hod gumákem do hrnce, házení míče

do kuželek, přenášení ruliček na tyči do lavoru, kutálení gymnastického míče přes překážky

a dráha s tunelem na čas. Děti byly šikovné, ale mohli zvítězit jen ti nejlepší.