27.09.2023

Čtvrťáci v Moravském krasu

Poslední zářijovou středu vyrazili žáci 4. tříd na vlastivědnou exkurzi do Moravského krasu. Plni očekávání jsme po 8. hodině ranní nasedli do autobusu, který nás za necelé dvě hodiny dovezl na parkoviště nedaleko propasti Macocha. Po svačině jsme nahlédli do propasti Macocha, nejdříve z horního můstku, poté jsme sešli na dolní můstek. Lesní pěšinkou jsme se vraceli kolem horního můstku k lanovce, která nás svezla k Punkevní jeskyni. Tam už nás vyhlížela paní průvodkyně, která nás provedla krásami jeskyně. S úžasem jsme obdivovali každý krápník. Došli jsme až na samé dno propasti, kde jsme si poslechli pověst o Macoše. Celou prohlídku jsme zakončili plavbou na lodičkách, na kterou se děti velmi těšily. Po opuštění jeskynních prostor jsme dojedli svačinky a utratili poslední kapesné. Lanovkou jsme vyjeli k autobusu a vyrazili na zpáteční cestu do Starého Města.