04.04.2024

Zelená stezka v Kunovském lese

V čtvrtek ráno 4. dubna 2024 se všichni naši šesťáci vydali pěšky do Kunovského lesa, kde pro ně byla připravena přírodovědná soutěž ZELENÁ STEZKA. Soutěž proběhla již tradičně v rámci Dne Země. Čtyřčlenné hlídky vyrazily postupně na trať dlouhou asi dva kilometry. Cestou plnily úkoly z oblasti ekologie, odpadového hospodářstvípoznávání živočichů a rostlin. Navíc měli na trati nachystaných 30 otázek o znalostech naší i světové přírody. Po sečtení všech bodů a vypsání diplomů se mohlo přistoupit k vyhlášení výsledků a předání drobných cen. Vítězem letošního ročníku této soutěže se stalo družstvo s názvem ŽŮŽOVÉ RŮŽE ze třídy 6. D. Na druhém místě skončili ZÁLESÁCI ze 6. D a třetí místo pro sebe získalo družstvo DŘEVÁCI ze 6. B. Počasí bylo nádherné, kolegové připraveni, děti natěšené. Chci poděkovat celému týmu, který se na průběhu soutěže podílel. A za mě… Budu se těšit na příští ročník s novými šesťáky, kteří touží poznat naši krásnou přírodu.