25.04.2024

4. ročník ve spolupráci s německou školou zvítězil v projektu „Begegnung mit Osteeuropa“

Již od listopadu začala naše intenzivní spolupráce s německou školou Europaschule Nordhorn v Güterslohu, díky které jsme se mohli do prestižního projektu zapojit. Nyní přišla radostná zpráva! Naši žáci dosáhli vítězství! Práce byla oceněna pamětními listy vydanými Ministerstvem kultury a vědy Severního Porýní – Vestfálska v Německu. Tato pocta znamená nejenom uznání jejich talentu, ale také odměnu za jejich úsilí a nasazení.

Gratulujeme všem našim žákům k úžasnému úspěchu!