21.11.2015

Beseda o 1. světové válce (aneb výuka dějepisu jinak)

V pátek 20. listopadu opět navštívili naši školu nadšenci pro vojenskou historii z řad rodičů – pánové Sajbl a Juříček. Tentokrát nám přivezli ukázat historické artefakty z doby 1. světové války. Žáci všech tříd devátého ročníku vyslechli zajímavé povídání o událostech a bitvách Velké války a taky o československých legionářích ve Francii, v Itálii a v Rusku. Byl čas i na dotazy a hlavně prohlídku sto let starých předmětů, které byly nalezeny na bojištích a které mají členové spolků pro válečnou historii ve svých sbírkách. Mohli jsme například srovnat pěchotní pušky německé a ruské výroby, vzít do ruky chlebníky, polní láhev, sumky s náboji, vojenské řády, starou bankovku, protiplynové masky, potěžkali jsme polní lopatku či bodák nasazovaný na pušku. Sami přednášející byli oblečeni ve vojenských uniformách z 1. světové války. Beseda byla velmi zajímavá a poučná. Mimo jiné jsme si připomněli, proč byl (a dodnes je) celosvětový válečný konflikt z let 1914 – 1918 nazýván Velkou válkou.