01.11.2015

Blended learning na naší škole

V rámci výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podala naše škola projekt Nové cesty ke vzdělání, který je zaměřený na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků. Významnou součástí projektu je výuka formou blended learningu, jež zahrnuje kombinaci standardní prezenční výuky s e-learningem. Čtyřicet žáků 8. a 9. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce, dostalo možnost bezplatně využívat e-learningový program a díky němu rozvíjet své individuální komunikační dovednosti. Vše začalo koncem září rozřazovacím adaptivním testem a následně byla žákům přiřazena jazyková úroveň, která odpovídá průměrnému výsledku skupiny. Témata a cvičení lekcí jsou zvolena tak, aby žáky zaujala a zároveň zdokonalovala jejich komplexní jazykové dovednosti a znalosti. Na individuální domácí studium o rozsahu 1-2 hodiny týdně poté navazuje standardní hodina s vyučujícími, kteří mají k dispozici metodické přípravy vycházející z konkrétních lekcí programu. Kromě žáků se touto metodou aktuálně vzdělává také 15 vyučujících anglického a německého jazyka, kteří v průběhu tří měsíců absolvují minimálně dvacet výukových hodin a tři online Skype lekce se školeným lektorem.