04.01.2016

Brno, Brno-památek plno

Chvilku před vánočními prázdninami nás čekala poslední cesta s našimi turisty, nikoliv však pro tento školní rok, ale pouze pro rok 2015. Naposledy jsme se tedy vydali na výlet a naše kroky nás po kolejích vedly rovnou do Brna, kde jsme se rozhodli nasát trochu té předvánoční atmosféry. Bývalé hlavní město Moravy nás ale přivítalo v poněkud chmurné a zamlžené náladě. Ale nás to neodradilo a hned jsme začali prozkoumávat alespoň něco z brněnských památek. Naše putování začalo návštěvou Kapucínské krypty. Podzemí kapucínského kostela, kde odpočívají věčným spánkem mumifikovaná těla řeholníků i zástupců šlechty, sice nemohlo zadumanou atmosféru turistického týmu rozfouknout, ale zase nám dalo možnost zamyslet se nad pomíjivostí lidského života. Což bylo zcela v duchu adventního času. Dále jsme pokračovali ve směru Náměstí Svobody, lidově zvané Svoboďák, kde právě probíhal tradiční vánoční jarmark. Potom nás čekala exkurze do světa výtvarného umění, kterou si nemohla odpustit p. učitelka Malinová. Přednáška proběhla na Moravském náměstí, kterému dominuje jezdecká socha markraběte Jošta z rodu Lucemburků. Této soše místní kvůli extrémně dlouhým nohám koně přezdívají „brněnská žirafa“ a má uctít památku Jošta a zaroveň být alegorií odvahy. Je doplněním ke kašně s vodou znázorňující umírněnost, soše s krychlí představující spravedlnost a historické mapě Brna, která znamená prozíravost. Jedná se tedy o ztvárnění čtyř Platónových ctností. Poslední naše zastávka byla Katedrála sv. Petra a Pavla na vrchu Petrov, kam jsme se museli nejdříve vyšplhat, teprve potom jsme dali na chvilku spočinout znaveným údům a mohli obdivovat krásy převážně barokního interiéru této brněnské dominanty. A pak už honem do známé Galerie Vaňkovka, kde měli všichni možnost utratit něco málo ze svých úspor za vánoční dárky.