18.09.2015

Cizí jazyky nám otvírají svět

Od 1. července 2015 realizujeme Projekt Cizí jazyky nám otvírají svět, který je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podpořený celkovou částkou 997 438,- Kč. Mezi jeho aktivity patří Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, do které se zapojí žáci ze šesti ročníků. V hodinách jazyka českého budou využívat knihy zakoupené během projektu. V rámci aktivity Zahraniční jazykové kurzy během prázdnin vycestovalo šest vyučujících do Anglie a jedna vyučující do Německa na čtrnáctidenní jazykově-vzdělávací kurzy. Třicet žáků II. stupně v říjnu díky realizaci aktivity Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt odletí do Londýna. Jeden pedagog, který bude realizovat aktivitu Stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických  předmětů v zahraničí, vycestuje do školy v Londýně, kde bude pozorovat výuku a získávat zkušenosti. Projekt bude ukončený 18. prosince 2015.