15.04.2016

Den Země

22. dubna Den Země – ekologicky zaměřený svátek za zdravější životní prostředí, svátek, který slaví milióny lidí z více jak 140 zemí světa, svátek, který má upozornit na dopady lidského chování na přírodu a samozřejmě svátek, který má rozproudit diskuse o možných nápravných a preventivních řešeních těchto problémů. Tradičně se k jeho oslavám připojila i naše škola, letos však o týden dříve, a to v pátek 15. dubna. Poprvé se totiž náš školní Den Země konal v rámci akce Ukliďme Staré Město. Jelikož nám počasí už od rána přálo, vydali jsme se s dobrou náladou na cestu a s chutí jsme se pustili do práce. Aktivně se do této úklidové akce zapojili především žáci sedmého a devátého ročníku, kteří ve vybraných lokalitách kolem řeky Moravy a jejich slepých ramen čistili přírodu od odpadků. Žáci šestého ročníku absolvovali environmentální program v Kunovském lese. Spoustu úkolů si pro ně připravili naši šikovní přírodopisci, poté si děti prošly naučnou stezku představující společenstvo lužního lesa nivy řeky Moravy. Ověřili si své znalosti týkající se především přírodopisu a zeměpisu, ale také se dozvěděli něco nového. Žáci soutěžili v týmech a na vítězné skupinky pak čekaly diplomy, nesměla chybět samozřejmě ani sladká odměna, kterou si děti bezpochyby zasloužily. Osmáci se hned ráno vydali na každoroční výšlap Salaš – Bunč – Brdo a poznávali krásy Chřibů. Jsme přesvědčeni, že se letošní akce vydařila. Mile nás překvapilo, jak se děti aktivně zapojovaly do všech aktivit, které pro ně byly přichystány. Také oni se zpět do školy vraceli s dobrým pocitem, že  každý svým dílem alespoň trochu přispěl k zlepšení životního prostředí. Výsledkem celé akce byl pak skvěle strávený den v přírodě, který jsme si všichni maximálně užili. „Nejstarší a největší láska je láska k životu.“ Plútarchos