08.04.2016

Dospívání se už nebojíme

V tomto týdnu proběhly na půdě II. stupně přednášky o dospívání, které vedla lektorka paní Šindelářová. Všechny ročníky si vyslechly, co je čeká a nemine v období plném změn.Holky z 6. ročníku se na přednášce „Mezi námi děvčaty“ seznámily s projevy dospívání, řekly si základní informace o menstruaci a domů odcházely s balíčkem, který v tomto období určitě využijí. Pro chlapce ze 7. ročníku byla připravena přednáška „Na startu mužnosti“. Kluci se dozvěděli něco více o svém těle, které se nyní mění. 8. ročník čekala přednáška „Holky z Venuše, kluci z Marsu“. Jednalo se o pohled na dospívání očima děvčat a očima chlapců. Jak se díváme na druhé pohlaví a jaké rozdílnosti vnímáme mezi sebou. 9. ročník rozebíral dospívání i s jeho nástrahami. Na přednášce „Bát se či nebát“ si zopakovali žáci návykové látky a pohlavní choroby. Všechny přednášky měly u žáků kladný ohlas. Někteří žáci si odnesli informace nové, někteří si utvrzovali své znalosti o daném tématu. Proběhly v rámci realizace projektu Jsme na palubě.. Naloďte se, který je podpořený Zlínským krajem.