26.05.2019

Druhé setkání s žákovským parlamentem ze ZŠ Za Alejí

Náš žákovský parlament se v lednu setkal s úplně novou zkušeností, tehdy jsme totiž pozvali žáky z žákovského parlamentu ze ZŠ Za Alejí, abychom si společně předali nápady, inspiraci, poradili si a navzájem se obohatili svými zkušenostmi. A nyní, 16. dubna, proběhlo takové setkání znova. Tentokrát jsme přijali pozvání my a okolo deváté hodiny jsme dorazili na náš druhý sraz. Přivítaly nás zástupkyně devátých tříd, pověděly nám něco o jejich parlamentu a akcích, provedly nás po škole. Potom následovalo naše rozdělení a my jsme se s jednotlivými parlamenťáky po dvojicích nebo trojicích vydali do tříd a do výuky, abychom nahlédli, jak vypadá vyučování jinde. Následně jsme se znova všichni sešli a vyrazili společně do parlamentní místnosti, kde jsme si zahráli nějaké hry, abychom se trochu seznámili. Pak jsme si prohlédli zbytek školy a už nám nezbývalo nic jiného, než se rozloučit. Děkujeme za pozvání a příjemně strávené dopoledne. Určitě bychom se nebránili dalším setkáním a vzájemné pomoci v příštím školním roce!