22.03.2016

Ekologická analýza naší školy

Na naší škole proběhla analýza týkající se odpadů, vody, energie a prostředí školy. Musíme se pochválit, zjistili jsme, že máme více kladů než záporů. Ze záporů bychom vypíchli některé nejvíce palčivé problémy, které se stanou základními stavebními kameny našeho plánu činností na příští rok:
  1. Někteří žáci jsou nedůslední v šetření energiemi a třídění odpadů.
  2. Možnosti trávení volného času o přestávkách a volných hodinách nejsou dostatečné.
  3. Máme velkou spotřebu vody, především kvůli zalévání pozemku vodou ze školní budovy.
  4. WC-Art - smysluplné pokračování projektu, který je zaměřen na výzdobu starých kójí WC.
Můžete si prohlédnout také silné a slabé stránky naší školy. Silné a slabé stránky naší školylogo_eko