27.09.2015

Evropský den jazyků, II. stupeň

Na podnět Rady Evropy se každoročně už od roku 2001 slaví 26. září slaví Den jazyků. Má připomenout jazykovou rozmanitost Evropy, kde ve 47 členských zemích žije více než 800 tisíc Evropanů. Znalost jazyků napomáhá k hlubšímu pochopení jednotlivých evropských kultur. Jazyky jsou důležitou součástí bohatého kulturního dědictví našeho kontinentu. I naše škola se do oslav zapojila a v celém předchozím týdnu probíhaly v hodinách ruského, německého i anglického jazyka hodiny věnované Evropskému dni jazyků. Šestý ročník využil příznivého počasí a chodník v atriu školy vyzdobil obrázky zvířat, o kterých si pak děti v cizím jazyce povídaly. Tématem, kterému se letos věnovali sedmáci, byla hudba. Žáci si rozšířili svou slovní zásobu v oblasti hudebních nástrojů, druhů hudby, doplnili a zazpívali si píseň. Osmý ročník rozvíjel svou schopnost konverzace v tématech běžného života - návštěva u lékaře, nákup v obchodě, společný oběd v restauraci. Deváťáci vytvářeli Power Pointové prezentace anglicky hovořících zemí, které pak slovně komentovali. V hodinách ruského a německého jazyka v sedmém ročníku si děti procvičily znalost základů jazyka v kresbách, v osmém ročníku v tématicky zaměřených hrách a deváťáci vytvářeli v cizím jazyce ekokodex. [nggallery id=1257]