27.10.2015

Exkurze do Dalešic a Dukovan

Mezi nedílnou část každého školníku roku patří samozřejmě i poznávání v rámci exkurzí. Jako každoročně jsme my, žáci 9. ročníku, měli možnost navštívit vodní elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany. Za poznáním fyzikálních jevů jsme se vydali v pondělí 26. října. Po dvou a půl hodinové cestě po ucpané dálnici jsme dorazili do našeho prvního místa návštěvy, tedy vodní elektrárny Dalešice. Na úvod nás paní průvodkyně seznámila s obecnými informacemi o elektrárně, řekla nám o její poloze na řece Jihlavě a zasypala nás údaji o objemu jak vodní nádrže Dalešice, tak Mohelno. Vědomosti nám ještě nabyly po zhlédnutí krátkého filmu o chodu elektrárny. Paní nám  na modelu celé elektrárny popsala jednotlivé části a pak už nás zavedla do samotného provozu. S bezpečnostními helmami na hlavách a nadšením v očích jsme postupně sestupovali do jednotlivých pater. Ustáli jsme střídající se mráz i vedro, hlučnost všech strojů (právě byly v provozu 2 turbíny), překvapení z toho, co všechno musí fungovat, aby elektrárna mohla plnit svůj účel, jsme se přesunuli do autobusu, který nás odvezl do nedalekého pivovaru, jenž je znám díky filmu Postřižiny. Zde už na nás čekala paní průvodkyně, aby nám pověděla o historii pivovaru, o současném stavu, zajímavosti o natáčení scén a pár dalších informací. Mohli jsme si také zakoupit památeční suvenýry. Poslední zastávkou byla už jaderná elektrárna Dukovany. Hned při příjezdu se nám naskytl ohromující pohled na 8 monstrózních chladících věží. Naše kroky mířily do nově zrekonstruovaného centra, které zábavnou formou seznamuje návštěvníky s chodem celé elektrárny. Zde jsme jako první zamířili do kinosálu a zhlédli jsme 3 naučné filmy. Z nich jsme se dozvěděli, co je to třeba takový blackout, na jaké části se elektrárna dělí a jaké výhody a nevýhody přináší provoz jaderné elektrárny. Následně jsme byli provázeni po šesti stanovištích, kde na každém z nich nás paní průvodkyně seznámila s jednotlivými částmi elektrárny, kde měl člověk chvílemi pocit, že se v samotném jádru elektrárny opravdu nachází. U každého stanoviště nechyběl ani zvukový komentář dvou známých televizních herců. Nezbývalo než nasednout do autobusu a ve večerních hodinách se vrátit domů. Jsme rádi, že jsme měli možnost vidět celý tento proces naživo a mohli si tak uvědomit, jak výroba elektřiny probíhá. Michaela Grebeňová, 9.D