09.02.2016

Hasík v šestých třídách

Dne 9. února se všichni žáci šestých ročníků zúčastnili vzdělávacího programu v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva. Celou přednášku vedli zástupci HZS, kteří děti seznámili s různými krizovými situacemi, do nichž by se i ony někdy mohly dostat. Byly informovány o tom, jak se v dané situaci zachovat, nebo co naopak v žádném případě ani nezkoušet. Žáci se naučili, jak správně ohlašovat požár, jak se zachovat, když se popálí oni sami nebo někdo jiný nebo jaké jsou zásady první pomoci. Všichni byli ve svých odpovědích velmi pohotoví a aktivně se zapojovali do diskuze. Pro všechny byla přednáška jistě velkým přínosem, neboť informace byly pro všechny užitečné. Na celé akci samozřejmě nemohl chybět ani drak Hasík, který celou akcí doprovázel hasiče-instruktory.