07.03.2006

Karneval 2. tříd

V pondělí 6. března 2006 připravily pracovnice DDM ve Starém Městě v rodinném centru Čtyřlístek pro žáky 2. tříd karneval. Po úvodním reji masek následovalo pět soutěžních úkolů, které žáci museli vyřešit. Za splněné úkoly získali sladkou odměnu a lístky do tomboly. Mezitím, co někteří žáci soutěžili, ostatní tančili při diskotéce. Tombola byla velmi bohatá a žáci si vybírali z mnoha dárků. Závěrečný rej masek karneval ukončil. Poděkování patří nejen  pracovnicím DDM ve Starém Městě za organizaci karnevalu, ale také rodičům za dárky do tomboly. 
Mgr. Vlasta Dostálková