26.05.2019

Křest knihy „Pár dní do Vánoc“ – a naši třeťáci mohli být u toho

V pondělí 20. května 2019 v dopoledních hodinách se uskutečnila na Event centru v krásných prostorách Jezuitského sklepu beseda s panem spisovatelem Jindřichem Františkem Bobákem ze Zlína, autorem mnoha hezkých knih pro děti a mládež. Akci připravila a zajistila pro naše malé čtenáře Staroměstská knihovna ve spolupráci s učiteli třetích ročníků. Pozvaní hosté z řad obce, zástupci školy i rodičů se sešli na slavnost KŘTU nové knížky pana spisovatele „Pár dní do Vánoc“, která byla inspirována návštěvami pana spisovatele ve školách a besedami s dětmi. Při jedné z besed byly děti panem spisovatelem osloveny, zda by k tomu jeho povídání nakreslily obrázky. Obrázky vznikly, a dokonce se vešly do knížky i obrázky našich žáků. Děti, které přispěly svými obrázky, dostaly od pana spisovatele knihu na památku. K této slavné a nevšední události si žáci nacvičili nádherné pásmo plné básní pana spisovatele, lidových písní, hru na hudební nástroje, předčítání z nové knížky a zazpíval nám i školní sbor. Kniha se křtila solí, což je starý slovanský zvyk  (vítání chlebem a solí). Kmotrem knihy se stal pan místostarosta Martin Zábranský. Všem divákům i účinkujícím se akce velice líbila a kouzlo osobnosti a milé povídání pana spisovatele dojalo malé i velké a nejedny oči měly slzy „na krajíčku“. Na závěr besedy proběhla autogramiáda a pohoštění, které připravily maminky našich třeťáčků. Maminkám moc děkujeme, protože jsme si opravdu pochutnali.