21.03.2016

Mraveneček

Žáci 1. tříd se proměnili ve čtvrtek 17. března a v pondělí 21. března v mravenečky. V těchto dnech za námi přišla lektorka z CEV Žabka p. Zapletalová, aby dětem přiblížila život mravence v mraveništi. Prváčci se dozvěděli spoustu zajímavostí, například jak to chodí v mraveništi, jaké důležité role tam mravenci zastávají, čím se živí, jaké jsou nejznámější druhy mravenců, z čeho se skládá jejich tělo a také jak se vyvíjí nový jedinec. Vše si žáci mohli vyzkoušet na vlastní kůži, a proto není divu, že se jim celý výukový program moc líbil. Na závěr nechyběla zábavná soutěžní hra družstev „Na sběrače potravy.“  Soužití mravenců v mraveništi se stalo dětem dobrým příkladem toho, jak by si měly navzájem pomáhat a spolupracovat.