02.10.2015

Nové cesty ke vzdělání

Od 1. září realizujeme projekt Nové cesty ke vzdělání, který je zaměřený na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků. Celková výše podpory je 360 501,- Kč. Aktivity projektu: Rozvoj technických dovedností žáků na II. stupni - to je název první aktivity, jejímž cílem je vytváření výrobků - dojde také ke zlepšení vybavení školích dílen. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy - vyučující pracovních činností využije nabídky dalšího vzdělávání pedagogů Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitleů v anglickém/německém jazyce formou blended learningu - celkem 15 vyučujících jazyka anglického  a jazyka německého v období říjen - prosinec 2015 se bude touto metodou vzdělávat minimálně dvacet výukových hodin Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu - nabídky bezplatného vzdělávání využije celkem 40 žáků 8. - 9. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět konverzace v jazyce anglickém