27.10.2015

O nejdůmyslnější labyrint

Žáci, kteří navštěvují kroužek Koumák vedený školní psycholožkou paní Kroutilíkovou,vytvořili labyrinty. Děti ze školní družiny měly možnost si je všechny vyzkoušet a následně bodově vyhodnotit nejzdařilejší z nich. Vyhrál labyrint, který vytvořili Tomáš Říha, Michal Dostalík, Jakub Škrabal a Eliška Doležalová. Nyní slouží labyrinty dětem ve školní družině na hraní.