30.06.2023

Ochrana člověka za mimořádných situací

Ve čtvrtek se všichni žáci 8. ročníku zúčastnili akce, při které se měli dozvědět celou řadu zajímavých a důležitých informací. V rámci dopoledního programu si třídy se svými třídními učiteli prošly čtyři stanoviště - PRVNÍ POMOC - MĚSTSKÁ POLICIE - HASIČI - EVAKUACE OBYVATELSTVA. Zde jim odborníci  nastínili situace, ke kterým by mohlo docházet, a nabídli řešení. Na stanovišti PRVNÍ POMOC se žáci naučili základní obvazové techniky, ošetření zranění, jak postupovat při zástavě dechu a srdečního tepu. Na stanovišti MĚSTSKÁ POLICIE a HASIČI se dozvěděli více o práci těchto složek a jaké problémy a úkoly musí řešit během svého zaměstnání. Na stanovišti EVAKUACE se seznámili s evakuačním zavazadlem, základy topografie a ukázkou plynových masek. Většinu praktických ukázek si mohli žáci i samostatně vyzkoušet. [gallery ids="75697,75698,75699,75700,75701,75702,75703"]