16.02.2012

Okresní kolo olympiády v angličtině

V letošním roce se žákům naší školy velmi zadařilo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Soutěž se konala na ZŠ Unesco v Uherském Hradišti a této soutěže se zúčastnili dva naši žáci.
Karolína Bartošíková ze třídy 7.D vybojovala úžasné 3. místo v kategorii I.A z celkového počtu 17 soutěžících. Kategorii II.A reprezentoval Václav Malina ze třídy 9.D, který se umístil  na krásném 5. místě z celkového počtu 22 soutěžících. Naši žáci podali skvělé výkony ve všech třech oblastech olympiády - poslech, lexikální porozumění textu a konverzace ve dvojici na vylosované téma pod dohledem rodilého mluvčí. Úkoly to nebyly jednoduché, a proto si Karolína i Václav zaslouží velkou pochvalu za svědomitou přípravu a úspěšnou reprezentaci naší školy v okresním kole.