27.09.2023

OLYMPIJSKÝ DEN 5. TŘÍD

Dne 27. 9. se konalo již v pořadí 3. kolo Olympijského dne. Tentokrát to uzavřeli žáci 5. tříd. "Atletický čtyřboj" se skládal z těchto disciplín: běh na 60 m,  hod míčem 1 kg z místa, člunkový běh na čas a skok z místa do dálky. Každý bojoval sám za sebe. Z každé disciplíny jsme vyhodnotili 3 nejlepší výsledky. Absolutními vítězi se stali ti, kteří dosáhli nejvyšších výsledků. Atletické zápolení jsme zakončili štafetou, která se skládala z 8 zástupců z 5. A, 5. B, 5. C a 5. D třídy. Děti nadšeně povzbuzovaly spolužáky a byl to krásný závěr našeho atletického čtyřboje. Počasí nám přálo a byla to krásná tečka našeho atletického zápolení. Blahopřejeme všem, kteří se zúčastnili a zasportovali si. Také všem vítězům, kteří zabojovali a umístili se do 3. místa.

Výsledky
Štafeta: 1. místo 5. D 1:53:01
             2. místo 5. A 1:56:04
             3. místo 5. B 1:57:14                                                                                            

             4. místo  5. C 1:58:93


Skok z místa do dálky:

5. A  1. místo Andrej Maňásek     2. místo Alžběta Ferdová     3. místo Richard Vecl

5. B  1. místo Šarlota Kaštánková 2. místo Šarlota Vašátová  3. místo Marek Zapletal

5. C  1. místo Klára Vlčková      2. místo Lukáš Kamler        3. místo Šimon Bukvald

5. D  1. místo Eliška Dobešová    2. místo Samuel Benčík       3. místo Daniela Goišová    

                                              

Hod míčem 1kg:

5. A  1. místo Alžběta Ferdová  2. místo Lucie Adamíková      3. místo Nika Daťková

5. B  1. místo Zuzana Večerková 2. místo Šarlota Kaštánková   3. místo Nelli Tučková

5. C  1. místo Šárka Hrubošová  2. místo Lukáš Kamler         3. místo Klára Vlčková

5. D  1. místo Nela Peříková    2. místo Daniela Goišová      3. místo Eliška Dobešová                                                   

 

 

Člunkový běh:

5. A  1. místo Petr Rosůlek     2. místo Andrej Maňásek    3. místo Kristýna Kachtíková

5. B  1. místo Šarlota Kaštánková  2. místo Štěpán Sláma   3. místo Marek Zapletal

5. C  1. místo Klára Vlčková     2. místo Veronika Baráková 3. místo Lukáš Kamler

5. D  1. místo Daniela Goišová   2. místo Eliška Dobešová   3. místo Martin Čech                                                  

 

Běh 60 m:

5. A  1. místo Andrej Maňásek   2. místo Petr Rosůlek      3. místo Kristýna Kachtíková

5. B  1. místo Šarlota Kaštánková  2. místo Štěpán Sláma    3. místo Marek Zapletal

5. C  1. místo Daniel Kovář        2. místo Klára Vlčková    3. místo Šárka Hrubošová

5. D  1. místo Matyáš Miškeřík     2. místo Martin Čech      3. místo Samuel Benčík                                                    

 

 

Absolutní vítězové ze všech disciplín:

5. A Andrej Maňásek

5. B Šarlota Kaštánková

5. C Klára Vlčková

5. D Eliška Dobešová a Daniela Goišová