03.02.2006

Pasování na čtenáře

Komu se dnes podaří, aby v den pololetního vysvědčení byl pasován do rytířského stavu?


Děti z 1.A a B měly tento den prvního školního vysvědčení vylepšený o zážitek, na který se nezapomíná. V místní knihovně předvedly své čtenářské umění stylově převlečené Písmenkové královně a jejím pomocníkům. A že už někteří žáčkové čtou skutečně velice dobře, za to vděčí nové vyučovací metodě ( tzv. genetické). Ty tam jsou dlouhé chvíle nezáživného slabikování. S novou metodou jsou děti velice brzy schopní přečíst si třeba hezkou pohádku. Pasování do rytířského stavu čtenářského provedl sám pan místostarosta  J. Bazala, přihlížel i pan starosta Schönbaum a ředitel školy J. Jurnykl. Za přípravu celé krásné akce je třeba poděkovat paní Rokytové a jejím spolupracovnicím.