17.03.2016

Páťáci se sešli na II. stupni

Ve čtvrtek 17. března žáci pátého ročníku navštívili II. stupeň naší školy. Sešli se zde s dětmi z Jalubí a Nedakonic a všichni velmi zdařile předvedli své schopnosti prezentovat v anglickém jazyce školu, ze které přicházejí. Žáci také měli možnost navzájem se trochu lépe poznat před tím, než se z nich v září na vyšším stupni stanou spolužáci. Rozdělení do skupinek prozkoumali svou budoucí školu a společně hledali odpovědi na záludné otázky. Při svém pátrání po budově II. stupně se mohli obrátit na hlídky deváťáků. Právě díky nim nikdo nezabloudil a bez problémů se všichni vrátili na svá stanoviště. Žáci se seznámili s druhým stupněm a teď už  vědí, že nejkratší cestou od TV k šatnám vede šest schodů, v počítačové učebně č. 2 se nachází 31 počítačů, vlevo od akvária je kuchyňka, naproti učebny hudební výchovy má svá terária kroužek Leguánek...). Za pěkné prezentace a především za vzájemnou spolupráci byli všichni zúčastnění odměněni a na památku obdrželi drobné upomínkové předměty. Dvě příjemně strávené hodiny uběhly rychle a v 10 hod. před II. stupněm zaznělo vzájemné „AHOJ... V ZÁŘÍ!“. Prezentace ZŠ Nedakonice Druhá prezentace ZŠ Nedakonice Prezentace žáků ze Starého Města Druhá prezentace žáků ze Starého Města Třetí prezentace žáků ze Starého Města Čtvrtá prezentace žáků ze Starého Města Prezentace ZŠ a MŠ Jalubí