14.04.2016

Proč bychom se netěšili...

Touto písní začalo poslední představení v Městském divadle Zlín, na které se vydal divadelní kroužek ve středu 13. dubna. Čekala nás tentokrát opera „Prodaná nevěsta“. Brzy jsme zjistili, že se jedná o trochu jiný žánr, než na které jsme doposud byli zvyklí. Hlavními hrdiny jsou Jeník, zatoulaný syn Míchy, Vašek a Mařenka. Jeník se před lety rozhodl odejít do ciziny. Nyní se vrátil a začal pracovat jako dělník v pivovaru. Scházel se s Mařenkou, která si ale měla vzít Vaška. Tím by splatila otcův dluh. Za Jeníkem přichází dohazovač a nabízí mu za Mařenku 300 zlatých. Jeník smlouvu podepíše, ale má podmínku, že Mařenku dostane pouze syn Míchy. Když se to Mařenka dozvěděla, rozhněvala se, že ji Jeník zradil. Na konci se ale ukázalo, že Jeník je vlastně také syn Míchy. Tak si mohl tedy vzít Marušku právě on. Gabriela Chybíková, VI. A Známými písněmi jsme ukončili divadelní sezónu 2015/2016, která patřila k těm nejvydařenějším. Proto jsme na konci představení obdarovali každého herce krásnou růží s děkovným vzkazem. Vážíme si práce a nasazení herců Městského divadla Zlín a děkujeme jim, že ukazují našim mladým divadelníků, že kultura může bavit. Doufáme, že jsme jim udělali radost a budeme se těšit v příští sezóně na nové hry. Ráda bych také poděkovala všem žákům, kteří se zúčastňovali představení, za jejich vzorné chování a zájem o divadlo. Nezapomeňte, divadelní kroužek tu bude pro vás i příští školní rok. Poděkování z divadla: „Vážená paní Magdálková, jménem všech herců chceme poděkovat Vám pedagogům i dětem za velmi krásný a emotivní zážitek na představení Prodaná nevěsta. Naši herci byli tímto gestem nesmírně dojati a také nadšeni, že se představení líbilo. Děkujeme a těšíme se na další setkávání v divadle. Za celý umělecký soubor MARCELA POSPÍŠILOVÁ / obchodní referent“