26.06.2024

Projektový den 7. ročníku

Ve středu 26. června 2024 jsme pro naše páťáky a páťáky z Nedakonic a Jalubí přichystali nahlédnutí do činností žáků II. stupně. Projektíky, quizy, poznávačky, animace, zpěv, práce s roboty byly připraveny na 8 stanovištích. Chtěli jsme tak zábavnou formou umožnit páťákům prohlídku školy a současně nabídnout ochutnávku toho, co je u nás čeká. Skupinky sedmáků pracovaly se svými mladšími spolužáky takto:

skupina 1 - Na lovu aneb uteč češtináři – p. učitelka Petra Magdálková
skupina 2 - Rozhodni se… Lehké je začít, těžké odnaučit. – p. učitelka Renata Tomíková
skupina 3 - Hádej! Kdo jsem ? – p. učitelka Renata Hájková
skupina 4 - Šprechtím, šprechtíš, šprechtíme – p. učitelka Miroslava Oharková Foltýnová
skupina 5 - EKO tvoření z odpad. materiálu ve výtvarné výchově – p. uč. Veronika Kusáková
skupina 6 - Masterchef Junior – p. učitelka Kateřina Jurčičková
skupina 7 - Roboti v praxi – p. učitelka Alena Macková
skupina 8   Folklórní souboreček – p. učitel Radim Snopek a pan ředitel Jan Zábranský

Celkem jsme školu ukázali více jak stovce budoucích šesťáků. Věříme, že se jim celá akce líbila, podle ohlasů ano, a těšíme se 2. září v 8:00 hodin v atriu II. stupně opět na viděnou.

Krátké video najdete na Youtube.


Pavel Turčin