06.05.2019

Projektový den ve školní družině

V pátek 3. 5. proběhl ve školní družině projektový den zaměřený na ekologii s názvem ,,Od stromu k sešitu,,. Paní vychovatelka Martina Všetulová s manželem a dcerou Kájou dětem připravili program, ve kterém je seznámili, jak jsou pro nás stromy a lesy životně nezbytné a čím vším jsou nám stromy prospěšné. Jsou pro nás důležité z hlediska ekologického a užitkového. Stromy nám vytváří kyslík a zásobu vody a vyrábí se z nich papír a nábytek. Děti si prohlédly nářadí stolaře, se kterým si vyzkoušely pracovat. Seznámily se také s výrobou ručního papíru. Každé dítě si recyklací vyrobilo svůj vlastní papír. Také poznávaly druhy stromů, jejich listy, jehličí, kůru i plody. Projekt byl doprovázen písničkami a kvízem o lese.