17.02.2012

Recitační soutěž 1. ročníku

Vybraní recitátoři z prvních tříd se sešli v pátek 17.února.
Před porotou byl nelehký úkol vybrat nejlepší, kteří postoupí do školního kola. Básně byly krásné a děti je přednášely s opravdovým zaujetím. Všichni však postoupit nemohou a tak bylo určeno pořadí :1. místo – Michal Daníška 1.B1. místo – Eliška Kubíková 2. místo – Terezka Jančová 1.A