08.01.2016

S Ekotýmem do nového roku 2016

Rok 2015 jsme s naším týmem „tlapek“ zakončili přípravou a následným prodáváním výrobků ze starých triček na vánočním jarmarku. Jarmark jsme využili navíc jako kampaň proti plýtvání textilem. V roce 2015 jsme se také zúčastnili výjezdu s žákovským parlamentem. Po návratu jsme rozjeli další projekty. Do práce jsme se nadchli, a proto se s vervou vrháme také do nového roku. Rok 2016 jsme odstartovali doplněním sedáků na chodby. Pokračujeme v projektu WC Art, sbíráme plastová víčka a hliník na adopci pandy červené, nově jsme do tříd připravili boxy pro sběr vršků z PET láhví a také starých baterií. Naším hlavním cílem v roce 2016 je ale obhájení titulu Ekoškola. Přihlášku na audit budeme zasílat již v únoru. Abychom titul získali, snažíme se stále řídit zásadami školního Ekokodexu. Proto si ho teď s námi připomeňte: 1) zbytečně nesvítíme 2) třídíme odpad 3) udržujeme pořádek 4) neplýtváme papírem 5) pečujeme o zeleň 6) neplýtváme energií 7) chráníme přírodu 8) větráme krátce a intenzivně Jan Kočenda, 8.C