14.04.2016

Sběr oleje na 1. stupni

Ke sběru použitého kuchyňského oleje se přidali i žáci 1. stupně naší školy. Děti z Ekotýmu obešly třídy a rozdaly svým spolužákům letáčky se základními informacemi. V přízemí u bufetu budovy 1000 je umístěna černá sběrná nádoba. Do této popelnice mohou děti nosit v řádně uzavřené PET láhvi použitý kuchyňský olej. Láhev předají paní uklízečce, která ji do nádoby uloží. Ekotým všem děkuje za podporu ochrany životního prostředí.