26.05.2019

Slavnostní pasování čtenářů

V úterý se prváčci sešli v písmenkovém království krále Knihoslava. Všichni žáci prvních tříd dokázali, jak se naučili číst z knížky, kterou připravila paní knihovnice. Ve čtvrtek následovalo slavnostní pasování žáků do řádu čtenářského. Program zahájili herci ze Slováckého divadla scénickým čtením. Na pódiu je vystřídali prváčci se svými básničkami o písmenkách.   Poté je král Knihoslav pasoval do řádu čtenářského a paní královna Knihoslava jim darovala knihu. Celý program hudebně doprovázely děti ze zájmových kroužků: Hra na kytaru a Zpívánky.